26

Protokół nr 26/2009
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 19 styczeń 2009 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego, p. S. Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKiKF, p. B. Szramka – Naczelnik WEZKiKF

Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009.  
2.  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
p. M. Oller – czy są uwagi do planu pracy?
p. S. Sobczak – opinia komisji do wniosków o dotacje na kulturę i sport jeszcze będzie.
p. M. Oller – do sprawy muzeum proponuję osobę odpowiedzialną p. M. Sassa, do harmonogramu imprez na terenie powiatu p. W. Kociński.

Komisja przyjęła (8-0-0) plan pracy Komisji.


Ad. 2.
p. S. Sobczak – projekt na 1 mln zł na powiaty i jest potrzebny regulamin do rozdzielenia środków dla naszych nauczycieli.
p. M. Oller – kto jest stroną umowy?
p. S. Sobczak – może być nauczyciel, powiat i szkoła w zależności kto zorganizuje szkolenie. Jest to program pilotażowy, 3 powiaty wygrały.
p. M. Oller – czy jest podział?
p. S. Sobczak – jest 44 partnerów są przyjmowane parametry, partnerzy z powiatu byłego bydgoskiego.
p. M. Oller – czy są w tym programie szkoły niepubliczne?
p. S. Sobczak – mogą występować w projekcie stowarzyszenia, ale muszą być duże, żeby spełnić kryteria.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (8-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski

p. K. Siniło – przyjęcie 1 mln zł do budżetu na realizację programu 9.4,  przyjmujemy środki z Funduszu Pracy i środki z PFRON. Środki te zostaną przyjęte w wydatkach, przeniesienia i stworzenie paragrafów których nie było.
p. M. Oller – co z przekazaniem szkoły?
p. B. Szramka – wywiązaliśmy się z zapisów zawartych w porozumieniu, wykonano bilanse, wykazy ruchomości i nieruchomości. Pozostała umowa użyczenia. Zawieźliśmy projekt umowy użyczenia i  umowę darowizny do Ministerstwa Środowiska w środę i czekamy na odpowiedź.
 
p. M. Oller – czy są zabezpieczone środki?
p. K. Siniło – został podpisany budżet państwa.

Komisja pozytywnie (8-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na 2009 rok.

p. K. Siniło – wpisano do zadań inwestycyjnych maszynę czyszcząco-zbierającą do sprzątana wykładziny.
p. W. Kociński – czy są zakupione wykładziny zabezpieczające na imprezy?
p. K. Siniło – jeszcze nie są zakupione, ale będą.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                       Małgorzata Oller

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (19 stycznia 2009)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 sierpnia 2009, 14:16:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287