4

Protokół nr 4/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 23 lutego 2007 roku
 
Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu.
Przewodniczący powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji.
Ad. 1
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Starostę.
Starosta – przepraszam, za taki tryb zwołania sesji i tak krótki czas, ale jest to spowodowane procedurami wymaganymi przez prawo. W Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych kształcimy w zawodzie technik leśnik, a żeby przekazać technikum leśne do ministerstwa musimy najpierw zlikwidować zawód leśnika i utworzyć technikum leśne. Na 14 starostw 2 powiaty nie chcą przekazać szkół leśnych, a pozostałe wyrażają chęć przekazania. Sytuacje w powiatach są różne. Niektóre powiaty dokładają do utrzymania tych szkół inne prosperują dobrze. Nasza sytuacja jest najbardziej skomplikowana prawnie, bo mamy nieruchomość w długoletnim użytkowaniu. Podejmowałem próby spotkania z ministrem, ale ostatnio, jest bardzo zajęty. W związku z tym, żeby nie zamykać drogi do przekazania szkoły proszę o podjęcie tej uchwały.
Wicestarosta – proponuję, aby zaakceptować ten projekt uchwały jako Komisja, bo pozwoli to nam prowadzić dalsze działania, które doprowadzą do przekazania szkoły.
p. A. Myszkowski – warunki przedstawione ministerstwu przez poprzedni Zarząd były wysokie, czy one będą spełnione? Czy nie pogorszy to sytuacji drugiej szkoły?
Starosta – warunki takie były opracowane, ale nie zostały przekazane do ministerstwa. Były one wygórowane, zaporowe, wręcz nie wyrażające chęci przekazania. Mieliśmy informację, że minister nie chce podejmować żadnych zobowiązań finansowych. Będąc w ministerstwie poinformowałem, że chcemy uzyskać rekompensatę kosztów poniesionych na remonty budynków. Chcę żeby każda ze szkół miała swoje terytorium i żeby obie szkoły będą mogły korzystać z obiektów równych prawach.
Wicestarosta – warunki w szkole uległy zmianie już wcześniej. Szkoła dzisiaj nie korzysta z budynku B i wszystkie klasy z tego obiektu zostały przeniesione do budynku głównego. Zmniejszenie liczby sal trochę pogorszyło warunki, ale nie wpływa to na wyniki  i Pani Dyrektor nad tym panuje.
Starosta – w budżecie na ten rok są przewidziane środki na adaptację poddasza.
Wicestarosta – jest potrzeba poniesienia kosztów ok. 111 tys. zł na zabezpieczanie szkoły przeciwpożarowo.
p. D. Gromowska – uważam, że mamy mało informacji na ten temat. Czy była przeprowadzona analiza swot tego działania? Uważam, że taki tryb zwoływania sesji dla tak ważnej sprawy nie powinien mieć miejsca.
p. B. Szramka – rozmawiałem z Panią Wrębel na temat stanowiska Rady Pedagogicznej. Nauczyciele się nie niepokoją. Jest już taki nieformalny podział.
Starosta – związki zawodowe w ZSLiA są za odłączeniem. Robiłem analizę swot. Alternatywą jest powolne wygaszanie tego zawodu. Mamy nadmiar leśników w Polsce. W ciągu roku mało zatrudnia się po Technikum Leśnym, wymaga się po Technikum Leśnym i po studiach w tym kierunku. Jeśli nie przekażemy tej szkoły to wystarczy, że obciąży się nas za kształcenie praktyczne zawodu i już będzie problem.
Wicestarosta – w materiałach nie ma opinii Izby Rolniczej ponieważ dopiero odbyły się wybory i nie było jeszcze posiedzenia.
p. D. Gromowska – coś przeważyło, że kiedyś połączono te szkoły.
p. S. Łangowski –  jestem za prowadzeniem szkół przez samorządy. W Technikum Leśnym koszt na ucznia wynosił 3000 zł, a w pozostałych 1200 zł i przedtem mogło to funkcjonować tak dzięki temu, że prowadziły to lasy. Po przejęciu przez samorządy taka była potrzeba. Teraz jest sytuacja inna, lasy chcą pomagać kilkunastu szkołom i taka jest nadzieja i dlatego jestem za przekazaniem.
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zawodu: technik leśnik w 4-letnim Technikum w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi (5-0-1).
 
Ad. 2
Ponieważ nie zgłoszono innych spraw Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                     Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (23 lutego 2007)
Opublikował: Kinga Majer (18 czerwca 2007, 13:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1636