15

Protokół nr 15/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 19 marca 2008 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Henryka Dziurzyńska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Andrzej Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, , p. Zenon Poturalski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Leszek Ciżmowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Realizacja programu dostosowawczego Domu Pomocy Społecznej
2. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2007.
3. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych i stanie regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych.
4. Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
5. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił dyrektora o przedstawienie się.
p. A. Bąkowski – poinformował, że wcześniej pracował w Domu Pomocy Społecznej Kamieniu. W 2006 roku doprowadził tam Dom Pomocy Społecznej do standardów. DPS w Wysokiej potrzebuje jeszcze trochę pracy. Musi być pozytywna opinia ze strony Sanepidu i budowlańców. Musi zostać wykonana inwentaryzacja domu, ponadto dokumentacja przeciwpożarowa, klapa dymowa, wymiana drzwi, malowanie 12 pokoi, jedno z pomieszczeń należy przygotować na pralnię i suszarnię, uchwyty w łazienkach i toaletach. Ponadto w holu trzeba zerwać płyty. Proponuje tam tynk mineralny. Na parterze drzwi wejściowe nie spełniają wymogów. Składał na to wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 100.000 zł. Po wykonaniu tego dom spełni standard. Później trzeba myśleć o wymianie urządzeń w kuchni i rehabilitacji.
p. S. Łangowski – w ubiegłym roku był tam robiony remont.
p. T. Zaborowski – w ubiegłym roku robiono windę, łazienki i pomieszczenia biurowe oraz pochylnia dla zjazdu wózków. Ponadto w tym roku okna będą wymienione. Sprawdzał tą dokumentację. Były uzgodnienia dotyczące BHP. Trzeba sprawdzić co mówiła opinia BHP. Pani Beger z Wydziału Polityki Społecznej negatywnie ustosunkowała się do remontu. To co było do poprawienia to winda, usunięcie boazerii. Jeżeli zostaną wymienione okna to część pokoi trzeba będzie malować.
p. M. Mróz - winda była jednym z elementów programu dostosowawczego. Oprócz tej windy były wymienione też inne elementy. Czy to co pan wymienia to dalsza część programu dostosowawczego? Czy to nie zostało już zrobione?
p. T. Zaborowski – odpowiedział, że zasadnicza część programu została wykonana. Windę zakwestionowała pani Beger, a jest to osoba, która kontroluje. Co do konstrukcji windy nie wypowiada się. Jest to obiekt pod kuratelą konserwatora zabytków. Jeśli chodzi o windę to dopracowują ją do użytkowania. Jeżeli pani z urzędu dokonała oględzin to powinna zostawić protokół.
p. D. Gromowska – zapytała dyrektora czy jego zdaniem usługi bytowe i opiekuńcze są w 100% zabezpieczone. Czy są potrzeby zmiany w rehabilitacji ? Zapytała również czy w DPS są wolne miejsca.
p. A. Bąkowski - sprzętu do rehabilitacji praktycznie nie ma żadnego. Jest rehabilitantka, która od 1 kwietnia będzie na pełnym etacie. W DPS jest o dwóch pensjonariuszy więcej, niż jest założone.
 
Komisja wypracowała pozytywną opinię na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
 
Ad. 2.
p. H. Dziurzyńska – poinformowała, że ilość bezrobotnych się zmniejszyła, ale zostały osoby trwale bezrobotne. Są to bezrobotni, którzy nie chcą pracować. Od tego roku obowiązują standardy usług. Potwierdzenie gotowości odbywa się w Tucholi. PUP jest  na etapie rozpoznawania potrzeb. Wyrejestrowało się 50 kobiet, bo nie są zainteresowane podjęciem pracy. Osoby bezrobotne należy szkolić, i  na to będzie kładziony największy nacisk.
p. S. Łangowski – zapytał, gdzie i w jakich zawodach jest najwięcej wolnych miejsc pracy.
p. H. Dziurzyńska – poinformowała, że brakuje głównie sprzedawców, robotników budowlanych, generalnie chodzi o zawody rzemieślnicze.
p. D. Gromowska – powiat zajmuje się szkolnictwem ponadgimnazjalnym. Może należy przyjrzeć się z uwagą profilom kształcenia.
p. H. Dziurzyńska – na ten temat mówi się coraz głośniej. Powiatowy Urząd Pracy będzie w tym roku przeprowadzał spotkania z dyrektorami szkół. Z informacji uzyskiwanych od pracodawców wynika, że brakuje fachowców typowo po szkole zawodowej.
p. S. Łangowski – stwierdził, że jak na warunki tucholskie gama ofert szkół zawodowych jest bardzo szeroka. Problemem jest to, że uczniowie nie chcą się uczyć w szkołach zawodowych.
p. T. Zaborowski – stwierdził, że przemiany doprowadziły do tego, że wszyscy idą do liceów i techników. Szkoły wielozawodowe – jednego ucznia cieśle wysłano do zielonej Góry, 4 elektromechaników do Brodnicy. Muszą być do tych zawodów chętni. 
p. S. Łangowski – stwierdził, że uczniowie nie chcą iść do szkoły zawodowej, bo nie ma progu. Dyrektorzy nie chcą się tego podjąć.
p. D. Gromowska – podziękowała za piękne przygotowanie materiałów.
Przewodniczący – cieszy się, że poprawia się sytuacja na rynku pracy.
p. H. Dziurzyńska – poinformowała, że jutro na sesji będzie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Ad. 3.
p. L. Ciżmowski –jest już dość długo rzecznikiem. Jeżeli nie wprowadzi się uregulowań prawnych to nie jest w stanie chronić ludzi. Nastąpił zalew produktów azjatyckich. Jeżeli nie udaje się jakiejś sprawy załatwić to zostaje tylko skierowanie do sądu. Rozwiązaniem byłyby sądy polubowne. Klienci narzekają bardzo na brak możliwości zwrotu towaru do sklepu.
Przewodniczący – ma podobne interwencje. Zapytał jaki procent spraw kończy się pozytywnie.
p. L. Ciżmowski – może te 70% to jakiś wyznacznik. W trudnych sprawach ma możliwość korzystania z pomocy radców prawnych.
 
Ad. 4.
p. Z. Poturalski – poinformował, że zwiększyła się ilość działek o 10. Od wojewody wróciły 3. Do części wojewoda prosi o dodatkowe materiały.
p. T. Zaborowski – prowadzone są rozmowy z PKP. Są to sprawy trudne. Gdyby gminy nie zastosowały ulg w podatku sytuacja byłaby łatwiejsza. Niektóre działki zostały zakupione. Były też działki przekazane przez gminy.
Przewodniczący – czy zostały już podpisane porozumienia z gminami dotyczącymi chodników.
p. Z. Poturalski - umowy są w trakcie podpisywania. Jest już podpisana umowa  z Gminą Śliwice i realizacja następuje.
Przewodniczący – zapytał czy projektantom drogi 1015C został przedstawiony problem parkingów. Ile planuje się parkingów do Plaskosza.
p. Z. Poturalski – jest parking dla grzybiarzy i parking do ważenia pojazdów. Za mostem w Płaskoszu, na prostej projektowany jest duży parking, kolejny ma być przy nadleśnictwie w Trzebcinach.
Przewodniczący – uważa, że ta ilość parkingów jest niewystarczająca.
p. M. Mróz – jeżeli miałyby powstać parkingi to będą pewnie wykupy gruntów. Czy nie powinno to być ujęte w WPI? Gościliśmy Wójta Gminy Cekcyn, a w materiale czytamy, że rozpoczęliśmy realizację projektu przebudowy drogi w Cekcynie. Czy w tej kwestii jest zapis?
p. Z. Poturalski- zdanie dotyczące parkingów będzie wzięte pod rozwagę, aby było jeszcze jedno miejsce parkingowe. Kwestia wykupu i przeniesienie środków to lata przyszłe.
p. D. Gromowska – było spotkanie i osoby wnosiły sugestie. Chodziło o skręty, ścieżki i parkingi. Zapytała czy w związku z tym kwota za projekt nie będzie ulegała zmianie.
p. Z. Poturalski – to nie zwiększa kosztów. Koszty zwiększy dodatkowe przejście dla pieszych w Gołąbku. Zwiększać będzie też obwodnica – ten fragment nie stanowi części obwodnicy. Przebudowa dróg w Cekcynie – to jest pierwszy etap.
p. T. Zaborowski – ostateczne decyzje dotyczące dokumentacji drogi 1015C będą,  gdy będziemy mieli informacje, że będzie się ona łączyć się z węzłem w Warlubiu.
p. A. Kabat – pytanie dotyczy porozumień. Na zebraniach wiejskich występują kontrowersje czy jest podpisane porozumienie z Cekcynem i Lubiewem.
 p. Z. Poturalski – fizycznie porozumienia wójt Lubiewa nie podpisał. Cekcyn uzgadnia, Kęsowo i Gostycyn – podpisało.
Przewodniczący  – zapytał, czy dyrektor ma wiedzę na temat kosztów jakie mielibyśmy ponieść gdyby wpisać się w koncepcję Burmistrza i gdybyśmy musieli podnosić standard drogi 1015C.
p. Z. Poturalski – otrzymał propozycję od projektanta – musi przeprojektować drogę na odległości 2km. Bez zmieniania przebiegu drogi i zmianie tylko nośności – projektant chce 3.000 zł. Koszty wybudowania tych dwóch kilometrów są trudne do określenia. Będzie to na pewno jednak więcej niż 7 mln. 
Przewodniczący – czy duży błąd się popełnia mówiąc, że może to powiat kosztować nie mniej niż 10mln. 10 milionów to połowa tego, co potrzebujemy na szpital. Szpital to nasze zadanie.
p. Z. Poturalski – poinformował, że Powiat jest wpisany w materiałach na stronie urzędu wojewódzkiego jako pierwszy beneficjent tego zadania. Jest zbulwersowany tym faktem.
Przewodniczący – w przedwczorajszej Gazecie Pomorskiej Burmistrz zamieścił informacje, że uaktywnia tereny przemysłowe poprzez budowę łącznika. Zapytał z kim to było uzgadniane.
p. S. Łangowski – dowiedział się, że po spotkaniu Burmistrza z Posłem, urzędnikami, z Marszałkiem, że na obwodnicę południową nie będzie środków. Na temat łącznika północnego miał informacje, że buduje to gmina, a dobrze aby Starostwo się dołączyło – była mowa o 1,5 mln zł. Teraz  wygląda to zupełnie inaczej. Trzeba wrócić do sedna, odbyć poważne rozmowy z Marszałkiem. Burmistrz ze Starostą powinni się dogadać, aby była południowa część zrobiona.
p. M. Mróz – faktem niezaprzeczalnym jest fakt, że ten pierwszy zapisany będzie miał największą odpowiedzialność. Z przedstawionej symulacji wynika, że może nas to kosztować 10 mln, czyli tyle samo co nieutwardzony odcinek drogi.
p. Z. Poturalski – po spotkaniach, które się odbyły ustalono przebieg. Burmistrz wypełnił fiszkę z projektem. Tam było 20 mln. Wzięło się to z tego, że Marszałek daje 10 mln, więc gmina dopisała 10mln.
p. D. Gromowska – sprawa obwodnicy jest bardzo skomplikowana. Nasi radni nie zgodzą się na sfinansowanie takiej inwestycji.
Przewodniczący – sprawy zaszły już za daleko. Burmistrz próbuje pewne decyzje przeprowadzić w sposób siłowy. Uczestniczył w spotkaniu w Domu Kultury. Tam padły stwierdzenia, że ma to kosztować 20 mln. Jeżeli planuje się 30 mln to róbmy jeden etap obwodnicy południowej.    
p. Z. Poturalski – chcielibyśmy nasze drogi remontować, ale obwodnica jest po to, aby ulżyć. Jeżeli mają być ponowne rozmowy to należy w nie włączyć Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oni mają największą wiedzę. Drogi wojewódzkie zaplanowały przeprojektowanie Czarnej Drogi, aby ten ruch mógłby się tam odbywać.
p. S. Łangowski – ma relację, że panu Marszałkowi to wszystko jedno, które rozwiązanie zostanie wybrane. U nas trzeba się dogadać.
p. M. Mróz – działania medialne Burmistrza mają przymusić powiat. Burmistrz nie uzgodniwszy tego wysuwa krok do przodu na własne ryzyko.
p. T. Zaborowski – zbulwersowało go to, że powiat znalazł się na pierwszym miejscu jako beneficjent. Prowadził rozmowy z p. Moraczewskim i Korolką z Urzędu Marszałkowskiego. Żaden nie potrafił powiedzieć gdzie zostało to załatwione. W ubr. gdy układały się rozmowy z Burmistrzem pierwsze kroki, które poczynił to było z dyrektorem ZDW. Niestety punkt dowodzenia przeniósł się do gminy.  
p. M. Mróz – na spotkaniach był też Starosta. Czy na tym spotkaniu była mowa o kwotach. Czy była mowa o 1,5 mln czy 10 mln złotych.
p. S. Łangowski – interesuje się tą sprawą. Rozmawiał z dyrektorem, Burmistrzem, Starostą, z p. Kobiakiem. Z informacji wynikało, że droga będzie kosztować 40 mln złotych, a powiat 1,5mln. Bomba strzeliła, kiedy w internecie przeczytał, że powiat jest beneficjentem na 1 miejscu.
p. M. Mróz – podstawą tego wszystkiego jest spotkanie na którym był Starosta. Chciałby porozmawiać ze Starostą, który powie jak to wygląda. Jeżeli mamy być poważni to powinniśmy usłyszeć co zostało uzgodnione. Burmistrz zrobił duży krok, ale na swoją odpowiedzialność.
p. A. Kabat – zapytała, czy ze Starostwa wychodziło pismo, że przystępujemy do tej inwestycji. Czy poszło oficjalne stanowisko?
p. M. Mróz – uważa, za bardzo ważne, aby rada i zarząd mówili jednym głosem.
p. Z. Poturalski – kwota 1,5mln wzięła się z tego, że na tym spotkaniu powiedziano, że potrzebuje 6mln, z a gminami wspólnie wychodzi 1,5mln.
p. T. Zaborowski – do dnia dzisiejszego nie jest mu wiadomo, że Burmistrz czy Urząd Marszałkowski dostał pismo, że partycypujemy w kosztach. Jest porozumienie z maja ubr. dotyczące obwodnicy, że jest to obejście południowe.
p. D. Gromowska – zaproponowała, aby wnioskować do Zarządu o przedyskutowanie sprawy.
 
Komisja wyraża swój niepokój doniesieniami prasowymi dotyczącymi spraw związanych z budową obwodnicy Tucholi i wnioskuje do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie tej sprawy.
 
p. Z. Poturalski – podobno coś się dzieje i może nastąpi powrót do subwencji. Jest problem. Bardzo cieszy, że współpracuje z urzędami które rozumieją, że trzeba zrobić pewne rzeczy. W materiałach jest  propozycja zmiany budżetu. Na drogę Iwiec-Wełpin pojawiły się szanse na pozyskanie środków, aby zrealizować to zadanie. Możemy wystąpić o dofinansowanie z rezerwy ogólnej w wysokości 2.200.000 zł i dołożyć trzeba tyle samo.
p. D. Gromowska – czy w takich przypadkach jeżeli będzie dofinansowanie przez gminę to gmina nie straci. Zarząd powinien na konwencie z wójtami to wyjaśnić.
p. Z. Poturalski – dopóki nie wynegocjuje się innych zasad to jest to zadanie powiatu.
p. D. Gromowska – prosi aby w Cekcynie połatać dziury po deszczu.
p. A. Kabat – zapytała, czy jesteśmy ubezpieczeni od kolizji jak samochód się uszkodzi.
p. Z. Poturalski – tak, jest takie ubezpieczenie.
 
Komisja pozytywnie (6-0-0) zaopiniowała projekt uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Moje Boisko Orlik 2012” i postanowiła zaopiniować go pozytywnie(6-0-0).
 
p. K. Siniło – przedstawiła informację o zmianie budżetu.
p. M. Mróz – zapytał czy technikum leśne jest w zasobach powiatu. Przyjmujemy, że w kwestii naboru nie ma już problemu.
p. T. Zaborowski – 26 lutego uprawomocniła się decyzja dotycząca podziału nieruchomości.
p. D. Gromowska – z inicjatywy Starosty odbyło się spotkanie na drodze w Nowym Sumienie. Cieszy się, że ten odcinek będzie dokończony. Sprawa nie jest taka jednoznaczna, że samorząd wykonuje 50%. Na etapie rozpoznania sprawy Gmina Cekcyn odpowiedziała że jest zainteresowana. Samorząd jest skłonny dofinansować w 25% bo wcześniej tego nie uwzględnialiśmy. Ma delegację wójta, żeby poinformować, iż 3 komisje wypowiedziały się za 25% dofinansowaniem. Potrzebne są jawne uzgodnienia i rozmowy. Wójt chce wysłać pismo do Zarządu w tej sprawie.
 
Komisja Finansów pozytywnie (6-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok.
 
Komisja Finansów pozytywnie (6-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie (6-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                       Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (25 czerwca 2008, 10:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566