24


Protokół nr 24/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 19 stycznia 2009 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Przyjęcie planu pracy Komisji i sprawozdania z pracy Komisji.
2.      Analiza materiałów i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Plan pracy komisji.
p. A. Myszkowski – proponuję, żeby komisje wspólnie odbyły posiedzenie w miesiącu marcu w Domu Pomocy Społecznej.
Przewodniczący – nie widzę problemu
p. M. Mróz – czy my w Domu Pomocy Społecznej omawiamy tylko Dom Pomocy Społecznej,  czy całe posiedzenie.
Przewodniczący – mamy wielu gości i nie wiem czy powinniśmy tam wszystkich przewozić. Zostanie to uzgodnione.
 
Komisja pozytywnie (6-0-0) zatwierdziła plan pracy komisji na rok 2009.
 
Przewodniczący – przygotowałem sprawozdanie, czy są uwagi, jeżeli nie ma zamykam ten punkt posiedzenia.
 
Na posiedzenie przybyła Radna  Aleksandra Kabat.
Ad.2
W sprawie uchwały dotyczącej zmian budżetu Powiatu Tucholskiego głos zabrali:
p. K. Siniło – zostały przyjęte środki dotyczące programu 9.4., środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, przyjmujemy 2,5% z PFRON jest możliwość, żeby z tych środków były finansowane wynagrodzenia, zwiększenie środków z programu na PCPR. Jest dodane zadanie dotyczące zakupu maszyny szorującej dla ZSLiT.
 
Komisja pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok.
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Starosty Tucholskiego głos zabrali:
p. K. Siniło – pismo Wojewody, że tylko Rada może przyznać to dodatkowe wynagrodzenie.
 
Komisja pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla Starosty Tucholskiego.
 
p. K. Siniło – jest uchwała dotycząca przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.
p. D. Gromowska – pan Starosta na spotkaniu mówił o 4 inwestycjach, które mają być zgłoszone do RPO.
p. T. Zaborowski – trwają prace dokumentacyjne dotyczące przygotowania projektów dróg. Część inwestycji będzie w ramach „specustawy”, żeby uniknąć opłat za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych.
 
W kwestii funkcjonowania powiatowej służby zdrowia głos zabrali:
p. M. Mróz – czytając odpowiedź na interpelację widać, że problem jest w kardiologii. W kontekście dostosowawczym czy będzie możliwość rozwoju w tym kierunku? Jest to dziedzina inwazyjna.
p. A. Myszkowski – to szpital, powiat ma określić zadania. Nasz szpital musiałyby mieć bardzo skomplikowane procedury i to w takich ośrodkach się nie sprawdza. Trzeba dostosować dobrze to co jest. Założenia są takie, że trzeba tego pacjenta przekazać do ośrodka, który ma odpowiednie możliwości, a u nas oddział wewnętrzny ma elementy kardiologiczne nieinwazyjne. Czym innym jest poradnia. Poradnia pełni funkcję konsultacyjną ze wstępną diagnostyką. W Tucholi kardiolog odszedł ze względu na stan zdrowia i jest problem z pozyskaniem drugiego.
p. M. Mróz – jeżeli kładziemy środki to musimy wiedzieć, co w tym kierunku będzie się działo. Czyli jest coś w tym zakresie.
p. A. Myszkowski – są to elementy: można wykonać próbę wysiłkową i echo serca. Jest to dobrze oceniane przez Bydgoszcz. W zakresie neurologii też powinno się poprawić jak będzie tomograf. Dużo się poprawi. Jest to problem dyskopatii, gdzie jest potrzebna szybka diagnoza.
p. A. Kabat – w kardiologii i neurologii jest najdłuższa kolejka. Kto to określa, że pilne.
p. A. Myszkowski – lekarz kierujący to wpisuje i wtedy jest przyjmowany w najszybszym możliwym terminie.
p. A. Kabat – jest to trudne i różnie to bywa.
p. A. Myszkowski – powinny to być sytuacje wyjątkowe i dlatego lekarze muszą tego przestrzegać.
p. S. Łangowski – jest to zadanie powiatu i musimy to zapewnić. Mam pytanie czy to brak specjalistów, czy brak środków?
p. A. Myszkowski – jest zła organizacja i za małe kontrakty są np. do kardiologa trafia bardzo dużo pacjentów, którzy nie muszą trafić do kardiologa, ale trafiają tam, bo internista nie może zlecić jakiegoś badania. Trafia do kardiologa na badanie i wynik zostaje w poradni kardiologicznej, a nie trafia do lekarza kierującego. Podobnie jak z rwą kulszową nie musiałby iść do neurologa tylko na tomografię i od razu do neurochirurga.
p. T. Zaborowski – a jak tu np. skierowanie na rentgen.
p. A. Myszkowski – nie wszystko widać na RTG, a np. dla neurochirurga nie jest to wystarczające.
p. M. Mróz – z tego wynika, że najdłuższe kolejki są do neurologa i kardiologa, reszta jest w miarę na bieżąco.
p. A. Myszkowski – przez to jest trochę jest tak, że leczy się pacjentów bez konsultacji, żeby szybciej podjąć leczenie.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                /-/Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (19 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (5 listopada 2009, 15:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353