25

Protokół nr 25/2009
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
oraz protokół Nr 26
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 19 marca 2009 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Z. Poturalski – Dyrektor zarządu Dróg Powiatowych, p. H. Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. L. Ciżmowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów, p. E. Kiersznicka – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi, p. A. Bąkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych i stanie regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych.
2.      Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2008 roku.
3.      Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
4.      Ocena funkcjonowania Domu Dziecka w Tucholi.
5.      Analiza materiałów sesyjnych.
6.      Sprawy bieżące.
7.      Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
 
Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych oraz przybyłych gości.
Ad. 1.
W sprawie informacji o pracy Zarządu Dróg Powiatowych i stanie regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych głos zabrali:
p. Z. Poturalski – doszliśmy do sytuacji, że zima kosztowała nas już 260 tys. zł. Walczymy o przejezdność zimą i latem. Łatamy dziury cały rok. Jesienią były przeprowadzone pewne remonty cząstkowe, które będą musiały zostać powtórzone w ramach reklamacji. Ta firma również wygrała przetarg na realizację drogi Iwiec – Wełpin. Dziś podpisaliśmy umowę na budowę tej drogi i w poniedziałek ruszą prace. Złożyliśmy wnioski do RPO o dofinansowanie przebudowy dróg w Śliwicach, Cekcynie, i Raciążu. Początkowo miał być składany wniosek na Żalno, ale ona kwalifikuje się do „schetynówek”  i w związku z tym taką podjęto decyzję. Prawdopodobnie w NPPDL będzie szybciej zrealizowana jak z RPO. Był wniosek Konwentu Starostów, żeby wnioski do RPO były płynnie rozpatrywane, ale pewnie będzie to dopiero we wrześniu.
p. D. Gromowska – co z drogą do Tlenia.
p. Z. Poturalski – jest projekt przygotowany na drogę, nie był przygotowany projekt na przebudowę mostu w Plaskoszu. Kosztorys opiewa na kwotę 45 mln na drogę i 8 mln na przebudowę mostu. Liczymy na to, ze Województwo ją przejmie.
p. Z. Grugel – czy ktoś z tego projektu skorzysta?
p. Z. Poturalski – mamy taką nadzieję, ale na dziś nie ma szans na realizację.
p. T. Zaborowski – na temat tej drogi wypowiadały się władze wszystkich szczebli. Tam aż się prosi, żeby wykonać pętlę ścieżek rowerowych do Miejskiego Rowu.
p. Z. Poturalski – w budżecie na ten rok jest przebudowa mostu w Bruchniewie i to będzie wykonane, bo mamy sygnały, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
 
Na posiedzenie przybył Radny Michał Mróz i Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Henryka Dziurzyńska.
Ad. 2
p. H. Dziurzyńska – co do sytuacji w kraju to zwiększa się liczba bezrobotnych od listopada. Otrzymaliśmy środki na realizację programów, które wykorzystaliśmy w 98%. Nie wykorzystaliśmy środków dla osób po 40-tym roku życia. Pracodawcy nie są zainteresowani. Są staże dla wszystkich bezrobotnych. Otrzymaliśmy mniej środków z Funduszu Pracy, Wnioskowaliśmy o dodatkowe środki m.in. na staże, dla przedsiębiorców oraz na prace interwencyjne.
p. Z. Grugel – jak to wygląda ze zwolnieniami?
p. H. Dziurzyńska – często pracę tracą osoby, które pracowały poza powiatem, ale także były zwolnienia w Śliwicach u Państwa Zabrockich. Z terenu powiatu zdarzają się też zwolnienia po kilka osób.
p. S. Łangowski – z tych danych z lutego to nie wynika.
p. H. Dziurzyńska – rzeczywiście dane z lutego nie odzwierciedlają tego.
p. Z. Grugel – były sygnały, że będą dopłaty do pracowników, czy to będzie realizował PUP?
p. H. Dziurzyńska – był taki pomysł, żeby było to realizowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale będzie to wymagało zatrudnienia tego pracownika ponad rok czasu.
p. M. Mróz – nie widzę dobrze tej zmiany przepisów. Ciężko utrzymać poziom zatrudnienia, przyczyny tego są różne i to zobowiązuje. Pracodawcy nie będą zainteresowani.
p. H. Dziurzyńska – są problemy z wykonaniem umów w zakresie stanu zatrudnienia, w dużych przedsiębiorstwach był to okres nawet 3 lat. Były w tej sprawie wnioski do ministerstwa od Pana Starosty.
 
Na posiedzenie przybył Powiatowy Rzecznik Konsumentów Leszek Ciżmowski.
Ad. 3
p. L. Ciżmowski - w zakresie sytuacji konsumentów niewiele się zmieniło, konsumenci mają małą wiedzę na ten temat swoich praw, a firmy wymyślają wciąż nowe rozwiązania. Trudne są sprawy dotyczące umów kredytowych i obuwia. Mam taki pomysł, żeby w mediach był traki program na zasadzie W11 dotyczący spraw konsumenckich. Jak zbliżają się święta to ludzie nie zwracają uwagi na to co kupują. Poprawiły się trochę przepisy, co do możliwości wycofania się z umów.
p. Z. Grugel – z podanych w informacji wynika, że z porady korzysta średnio 1 osoba dziennie.
p. L. Ciżmowski – różnie to bywa, czasem nie ma nikogo, a innym razem kilku interesantów dziennie. Często też ludzie dzwonią i pytają, ale wolą pozostać anonimowi.
p. A. Myszkowski – wiem, że zdarzają się przypadki reklamacji obuwia i odpowiedź w przypadku reklamacji często brzmi ”buty były źle użytkowane”.
p. L. Ciżmowski – co do obuwia to niestety na rynku jest dużo taniego towaru złej jakości i rzeczywiście są z tym problemy.
 
Na posiedzenie przybyła Dyrektor Domu Dziecka Ewa Kiersznicka.
Ad. 4.
p. E. Kiersznicka – pracowałam w tej placówce przez 20 lat i bałam się problemów z tym związanych, ale jest dobrze. Musiałam się dokształcać i nadal się dokształcam. Co do problemów materialnych, to jest kwestia nieestetycznej elewacji. Próbowałam znaleźć sponsorów na ten cel, ale udało mi się pozyskać tylko 600 zł. Znalazłam projekt, gdzie możemy ubiegać się o środki na taki cel z RPO.
p. A. Myszkowski – jaki byłby koszt takiej elewacji?
p. E Kiersznicka – ok. 212 tys. zł.
p. A. Myszkowski – Komisja Zdrowia złożyła taki wniosek do budżetu. Ilu wychowanków jest objętych nauką szkolną.
p. E. Kiersznicka – 30 dzieci na 31 wszystkich wychowanków, jedno dziecko jest pięcioletnie.
p. A. Myszkowski – cześć dzieci uczęszcza do szkół zawodowych i na praktyczną naukę zawodu?
p. E. Kiersznicka – tak, dzieci trafiają do nas często zaniedbane i to, że idą do szkoły zawodowej należy uznać za sukces.
p. M. Sass – jak wygląda współpraca ze szkołami?
p. E. Kiersznicka – współpraca jest bardzo dobra.
p. Z. Grugel – co z tą osobą, która ma 18 lat?
p. E. Kiersznicka – pomagamy dzieciom w usamodzielnianiu się. Są na to przygotowane. Są problemy z lokalami dla wychowanków. W ciągu roku zwykle pozyskujemy lokal.
p. Z. Grugel – największą grupę dzieci mamy w wieku 14-16 lat, czyli najtrudniejszy wiek.
p. E. Kiersznicka - tak, w związku z tym mamy problemy z 2 dziewczynami, uciekają z Domu Dziecka i policja doprowadza je z powrotem. Toczy się sprawa w sądzie o zmienione orzeczenia na umieszczenie w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym. Nie pomagają nawet rozmowy z rodzinami.
p. M. Mróz – czyli istnieje obawa, ze może być tak, że dzieci będą miały dzieci?
p. E. Kiersznicka – wtedy do porodu dziewczyna może przebywać w Domu dziecka, a po porodzie trafia do domu samotnej matki.
p. Z. Grugel – czy zdarzają się szkody w mieniu?
p. E. Kiersznicka – nie ma z tym problemu, zdarza się to bardzo rzadko i wtedy naprawiamy wspólnie jeśli to możliwe. Jeśli było to celowe zniszczenie to obcinamy kieszonkowe.
p. M. Mróz – czy remonty wewnątrz budynku są zakończone i tylko elewacja została do wykonania?
p. E Kiersznicka – pozostała elewacja i chcielibyśmy wykonać boisko. Dzieci są chętne do sportu i dobrze.
p. Z. Grugel – a co z wakacjami?
p. E. Kiersznicka – mamy sponsora i robimy wyjazdy w kraju. Wyjeżdżamy także do Okonin Nadjeziornych na plażę, organizujemy wycieczki rowerowe, bo mamy własne rowery.
p. Z. Grugel – czy dzieci wykonują prace w domu?
p. E. Kiersznicka – tak dzieci sprzątają, piorą, dbają o swoje pomieszczenia.
p. A. Myszkowski – był zgłaszany problem, że część pracowników zatrudnionych jest na podstawie Karty Nauczyciela, jak to wygląda teraz?
p. E. Kiersznicka – 2 osoby zatrudnione na podstawie karty nauczyciela odeszły na emeryturę, a 2 pozostały, ale zostało to tak zorganizowane, żeby wszystkie dzieci miały opiekę.
 
Pani Dyrektor Domu Dziecka opuściła obrady. Obrady opuściła również radna Dorota Gromowska.
Ad. 5
W sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych głos zabrali:
p. K. Siniło – uzyskaliśmy informację o ostatecznych kwotach i w związku z tym należało skorygować wstępnie przyjęty plan. W wyniku tego zmniejszono wstępną kwotę o 2 tys. zł.
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych (5-0-0).
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych (5-0-0).
 
W sprawie zmiany budżetu głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiany dotyczą przede wszystkim zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków budżetu o 4.138.623 zł. Największą zmianą jest zmiana subwencji oświatowej w kwocie 6.310.899 zł po stronie dochodów oraz zmniejszenia dotacji celowych na Dom Pomocy Społecznej w kwocie 262.000 zł, zmniejszenia dotacji w kwocie 5.000 zł na prace geodezyjne i zwiększenia dotacji na straż pożarną. Zwiększa się po stronie dochodów również wielkość wynikającą z pozyskanych środków na budowę sali gimnastycznej od Marszałka w kwocie 1 miliona złotych. Przyjmujemy też do dochodów 1.250.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi w Śliwicach oraz z porozumień z Gminą Śliwice dodatkowe środki w kwocie 49.994 zł. Po stronie wydatków zostaje zmniejszona wielkość związana z obniżeniem subwencji oświatowej, gdzie zostaje pomniejszony budżet Zespołu Szkół Leśnych o 4.365.500 zł. Budżet zostaje zmniejszony w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o 300 tys. płace i usługi o 100 tys., w Zespole Szkół Ogólnokształcących płace 200 tys zł., w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych płace 200 tys. i 100 tys. usługi, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej płace 100 tys. i remonty 100 tys. Zespół szkół Licealnych i Technicznych usługi 180 tys., w DPS Wojewoda zmniejszył dotację o 280 tys. zł.
p. M. Mróz – deficyt należy pozostaje w wysokości 11 mln?
p. K. Siniło – ta kwota nie ulega zmianie.
p. Z Grugel – jaka ściągalność płatności od pensjonariuszy?
p. K. Siniło – jest to 100%, a po standaryzacji mogliśmy zwiększyć miesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
p. S. Łangowski – w inwestycjach jest zapis dotyczący środków na informatyzację, co będzie z tego robione?
p. K. Siniło – są to działania dotyczące realizacji projektu i są to działania różnego rodzaju.
p. M. Mróz – przedstawiono informację dotyczącą sytuacji finansowej szpitala oraz dodatkowych środków na specjalistkę.  Czy powiat przekaże jakieś środki na specjalistkę? Ponadto czy sprawy z Technikum Leśnym są już definitywnie załatwione, czy to nie rzutuje na budżet powiatu i czy nie ma tu zmian dotyczących lecznictwa.
p. T. Zaborowski – to Pan Pluciński deklarował w ramach własnego budżetu zwiększy środki, ale my w to nie wchodzimy. My przekażemy środki, które deklarowaliśmy na rozbudowę.
p. M. Mróz – jest oczekiwanie takie, nie tylko moje, żeby taki krok poczynił nie tylko Prezes, ale i powiat, bo lekarze odchodzą.
p. T. Zaborowski – spółka 2008 rok zakończyła z nadwyżką. Te przyznane punkty i ich wartość to sprawa NFZ. To co my mamy na profilaktykę to są groszowe sprawy na programy.
p. M. Mróz – Prezes powiedział, że to co może, to robi, a czy my jako powiat możemy coś wykonać?
p. T. Zaborowski – Prezes widząc determinację Powiatu w związku z rozbudową szpitala  chce również pomóc sprawie w ten sposób.
p. W. Kroplewski – należy spodziewać się, że będzie gorzej, gdyż brakuje lekarzy i nie jest to kwestia wyłącznie pieniędzy. Nie zostało wydane rozporządzenie, które skracałoby czas specjalizacji. Obecnie jest to okres 7 lat.
p. M. Mróz – w tej sytuacji specjalista ceni się i odchodzi z małych ośrodków. Nasz szpital będzie świadczył tylko usługi w zakresie ginekologiczno – położniczym i chirurgicznym. Tak to widzę.
p. A. Myszkowski – jest problem z NFZ, że są określane ramy czasowe i jest to trudne do spełnienia. Poza tym kontrakty są zmieniane w trakcie roku i to jest problem.
p. M. Mróz – czy możemy liczyć, że znajdą się środki na specjalistkę?
p. K. Siniło – bezpośrednio do spółki nie możemy. Jeśli chodzi o ZSL, to dla nas nic się nie zmienia.
 
Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok (5-0-0).
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok (5-0-0).
 
Po zamknięciu tego punktu porządku obrad komisje udały się do Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w celu kontynuacji obrad.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji Finansów poprosił o informację na temat funkcjonowania Domu oraz zmian jakie tu zaszły w ostatnich czasach.
p. A. Bąkowski – zanim tu przyszedłem znałem ten Dom, ale nie sadziłem, że aż tyle jest w nim do zrobienia i po objęciu funkcji miałem obawy. Dom nie spełniał standardów. Żeby zachować dotychczasową liczbę mieszkańców potrzebne były dodatkowe 2 pokoje. Wymalowaliśmy 13 pokoi. Konieczne było również zmodernizowanie instalacji elektrycznej i zerwanie płyt i poszerzenie klatki schodowej. Wyremontowaliśmy pomieszczenia do rehabilitacji. Poszerzyliśmy drzwi do łazienek. Wyremontowaliśmy 2 łazienki i zrobiliśmy 1 łazienkę dodatkowo. Wyremontowaliśmy kuchnię i naprawiliśmy uszkodzoną papę na dachu. Naprawiliśmy także dach nad portalem i zrobiliśmy to własnymi siłami. Zakupiliśmy sprzęt do rehabilitacji i wózki. Wyposażyliśmy łazienki i wymieniliśmy częściowo meble w łazienkach, gabinecie zabiegowym i księgowości. Otrzymaliśmy darowizny w kwocie 41 tys. zł. Otrzymaliśmy także meble od parafii w Raciążu i w Silnie. Zgłosiliśmy do standardów Dom i otrzymaliśmy w grudniu pozytywną opinię. Zatrudniliśmy 3 osoby dzięki standaryzacji, ale pan Wojewoda zabrał nam 280 tys. zł. Skutkiem tego może być, że nie zostaną wypłacone premie pracownikom. Zarwały nam się schody drewniane i mamy zgodę, żeby je odbudować. Będziemy składali wniosek do PFRON o dofinansowanie zakupu samochodu oraz lasera do rehabilitacji. Konieczny jest też remont dachu. Mamy następujące etaty w domu: 2,5 etatu w kuchni, 3 etaty w administracji, 2 etaty kierownicze, 11 etatów w zakresie opieki oraz 1 pracownik gospodarczy.
p. A. Myszkowski – czy remonty są wykonane ze środków własnych?
p. A. Bąkowski – tak, poza tym powiat dołożył nam na remont pokoi.
p. Z. Grugel – czy wymogi dotyczące pokoi są spełnione?
p. A. Bąkowski – tak są spełnione.
p. Z. Grugel – co z opieką nocną?
p. A. Bąkowski – są 2 osoby zawsze na dyżurze.
p. Z. Grugel – co z wzywaniem, jak to jest rozwiązane?
p. A. Bąkowski – u każdego mieszkańca są dzwonki.
p. Z. Grugel – co z opieką medyczną?
p. A. Bąkowski – opiekę sprawują pielęgniarki z ośrodka z Raciążu oraz mamy umowę z panią doktor z Raciąża, oraz z hospicjum przyjeżdża lekarz i pielęgniarka. NFZ ogłosił konkurs dla pielęgniarek na opiekę w DPS, ale na razie to nie funkcjonuje.
p. S. Łangowski – ile tu jeszcze potrzeba środków?
p. A. Bąkowski – za te środki, które były zaplanowane na ten rok można by wykonać wszystko wewnątrz.
p. T. Zaborowski – jeszcze pozostanie remont dachu i elewacji.
p. S. Łangowski – ile by kosztowało to przy budowie nowego domu, bo był taki pomysł, ale zrezygnowano.
p. A. Bąkowski – przy budowie nowego domu są duże obostrzenia i dochodzi jeszcze wyposażenie takiego domu. Było by to bardzo drogo. Powiat nie byłby w stanie wykonać tego w 1 kadencję. U nas sytuacja się poprawi, gdy wszyscy mieszkańcy będą tu na nowych zasadach. Dziś mamy 30 mieszkańców na starych zasadach.
p. A Myszkowski – jak to wygląda z pensjonariuszami czy są to miejscowi, czy spoza powiatu.
p. A. Bąkowski – większość pensjonariuszy jest z Bydgoszczy. Gdyby nie było standaryzacji, to dom by upadł, bo nie mógłby przyjmować nowych mieszkańców.
 
Przewodniczący Komisji podziękowali za informację. Komisje udały się na zwiedzanie Domu.
Po zwiedzeniu Domu Przewodniczący Komisji Finansów zamknął posiedzenie wspólne Komisji Finansów i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                        Przewodniczący             Przewodniczący Komisji
                                                           Komisji Finansów        Polityki Społecznej i Zdrowia
Katarzyna Puczyńska                      
                                                            Zbigniew Grugel               Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (19 marca 2009)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (5 listopada 2009, 15:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080