4

Protokół nr 4/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 20 marca 2007 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska – Kierownik PCPR
Posiedzenie odbyło się w Domu Dziecka w Tucholi, p. Henryk Krzywański –Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia I i II kadencji.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący – podziękował dyrektorowi Domu Dziecka za zaproszenie i poprosił o omówienie sytuacji Domu Dziecka.
p. R. Nowakowski – Dom Dziecka na przestrzeni pół roku został wyremontowany, doposażony, zatrudniono nowych pracowników. Kontrola wykazała, że Dom Dziecka spełnia standardy. Niezbędną rzeczą było utworzenie aneksów kuchennych i pokoi dziennych. W chwili obecnej Dom Dziecka może liczyć 30 dzieci. Na każdej kondygnacji żyje rodzinka dziesięcioosobowa. Piętra są koedukacyjne i na każdym piętrze, poza okresem nauki, jest jeden wychowawca. Wewnątrz budynek jest wyremontowany i ładnie się prezentuje. Znacznie gorzej wygląda elewacja zewnętrzna i teren wokół Domu. Na remont boisk można uzyskać 50 % środków z Wydziału Polityki Społecznej. W związku z tym będzie rozmawiał z panią Skarbnik o wygospodarowaniu środków. Poważnym problemem, po przejęciu kierowania placówką była strona ludzka. Występowały problemy z dziećmi i podejściem wychowawców. Wśród zatrudnionych wychowawców jest podział na dwie kategorie: zatrudnionych w oparciu o kartę nauczyciela i zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy. Poprosił Komisję, aby pomogła w uregulowaniu tej sprawy. Takie zatrudnienie rodzi konflikty. Wychowawcy zatrudnieni w oparciu o kartę nauczyciela otrzymują dodatek trudnościowy w wysokości 30 %, a wychowawcy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy nie mają żadnych dodatków, choć pracują z tymi samymi dziećmi.
Przewodniczący – zapytał, czy dyrektor Domu Dziecka ma wpływ na to jakich wychowanków dostaje.
p. R. Nowakowski – Dom nie może odmówić przyjęcia jeżeli ma wolne miejsce. Jednak w porozumieniu z PCPR najpierw sprawdza się dokumentację wychowanka i na tej podstawie decyduje się, czy go przyjąć.
p. H. Krzywański – zapytał, jak wyglądają rodzinki w innych domach. Czy praktykuje się taki sposób ? Komisja w poprzedniej kadencji wnioskowała o wygaszanie Domu Dziecka i zmierzanie do tworzenia rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
p. R. Nowakowski – system rodzynkowy został ściągnięty z południowego wschodu. To nadal nie jest rodzinny dom dziecka. Z tego co się orientuje w innych domach funkcjonuje to w ten sposób, jak u nas przed zmianami.
p. M. Sass – zaproponował, aby Komisja wypracowała wnioski w sprawie zatrudnienia wychowawców oraz w sprawie pozyskania środków na plac zabaw.
p. R. Nowakowski – poinformował, że Dom Dziecka otrzymuje pewne środki od sponsorów. 30.000 zł na remont kuchni to środki od sponsorów. W tej chwili mają już kolejne 20.000 zł. Jest sponsor z Chojnic, który przesyła miesięcznie 1.000 zł i z Bydgoszczy, który co miesiąc przekazuje 500 zł.
Przewodniczący - poprosił o omówienie sytuacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
p. R. Nowakowski – W Domu Pomocy Społecznej wszystkie zadania statutowe są realizowane. Mieszkańcy uczestniczą w wielu imprezach i wyjazdach. Jeżdżą do innych Domów, Klubów Seniora. Od lat problemem jest niemożność zrealizowania standardów w sferze materialnej. W okresie czerwiec – sierpień ma się rozpocząć remont. Następnie musi nastąpić zmniejszenie ilości mieszkańców. Bardzo kosztowne będą przeróbki. Najkosztowniejsze będzie zamontowanie windy. Konieczne jest też zwiększenie ilości pokoi i łazienek. Powstać musi też palarnia.
p. K. Koczwara – zapytała jak wygląda sprawa własności budynku.
p. R. Nowakowski – odpowiedział, że w księdze wieczystej jest wpisany Powiat Tucholski. Podobno jakiś spadkobierca wystąpił z roszczeniami, ale nie widział pisma.
Przewodniczący – stwierdził, że nowe przepisy przyhamowały wysyłanie do DPS przez gminy. Może należałoby podpisać z gminami porozumienia w sprawie kierowania do DPS.
p. R. Nowakowski – był taki okres, że gminy robiły wszystko, aby nie kierować do Domu Pomocy Społecznej. W tej chwili sytuacja się poprawia. Uważa, że takie porozumienie jest nierealne, ponieważ zawsze będzie decydował czynnik ekonomiczny.
p. H. Krzywański – w poprzedniej kadencji Komisja Zdrowia poparła wniosek o przeniesieniu DPS na teren Tucholi. Z prasy dowiedział się o zamiarze budowy DPS z własnych środków. Uważa, że nie jest to słuszne rozwiązanie. Zapytał, czy nie warto byłoby rozważyć podniesienie stojącego obok DPS budynku popegeerowskiego, połączenie go z budynkiem głównym, a dzięki temu nastąpi zwiększenie powierzchni. Czy są jakieś inne zamiary co do tego obiektu ?
p. R. Nowakowski – budynek ten był zniszczony. Problem jednak tkwi w tym, że Sanepid nie zgodził się na umieszczanie tam czegokolwiek, bo budynek mieści się w zbyt bliskiej odległości od gospodarstwa rolnego. W chwili obecnej zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego i być może to się zmieniło.
p. K. Koczwara – stwierdziła, że może należałoby ponownie wystąpić do Sanepidu.
p. W. Kroplewski – program naprawczy będzie zrealizowany, a rozbudowa chyba nie powinna być w kolizji z tym programem. Może komisja powinna wystąpić  z wnioskiem w tej sprawie.
p. R. Nowakowski - stwierdził, że ten pałacyk doskonale nadaje się na atrakcję turystyczną. Należałoby go tylko bardziej promować, może w folderach powiatowych.

Komisja uznała, że jest to dobry pomysł.

Po dyskusji Komisja wypracowała następujące stanowisko: Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 20 marca br. omawiała informację o działalności Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Komisja skorzystała z zaproszenia dyrektora pana Romana Nowakowskiego i zwiedziła Dom Dziecka w Tucholi. Komisja bardzo pozytywnie opiniuje działalność Domu Dziecka. Należy tutaj podkreślić ogromne zaangażowanie dyrektora w doprowadzenie Domu do standardów. Budynek Domu wewnątrz spełnia wszystkie wymogi i wizualnie wygląda bardzo dobrze. Jednak na zewnątrz pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Z informacji dyrektora wynika, że jest możliwość pozyskania 50 % środków z Wydziału Polityki Społecznej potrzebnych na remont boiska sportowego i placu zabaw. Zachodzi jednak potrzeba dołożenia drugiego 50 % ze środków własnych. Komisja wnosi w związku z tym do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na ten cel. Komisja wnioskuje również do Zarządu Powiatu o rozeznanie sprawy zatrudnienia pracowników Domu Dziecka. W placówce są dwie grupy zatrudnionych: pierwsza grupa to zatrudnienie w oparciu o kodeks pracy, druga grupa zatrudnieni w oparciu o kartę nauczyciela. Komisja uważa, że sytuacja ta powinna zostać uregulowana. Komisja zapoznała się również z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Komisja pozytywnie opiniuje działalność tej placówki i zwraca uwagę, że budynek w którym mieści się DPS można promować w folderach i innych opracowaniach reklamowych.  Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości zagospodarowania budynku przejętego po byłym PGR na cele administracyjne lub dostosowanie go dla potrzeb pensjonariuszy.  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej i postanowiła zaopiniować go pozytywnie.

Ad. 2.
p. H. Krzywański – stwierdził, że co roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przychodzą w końcu lutego na początku marca. Tak się odbywa w całym kraju. W związku z tym w styczniu i lutym nie ma skierowań na turnusy rehabilitacyjne. Może należałoby uruchomić na te dwa miesiące finansowanie ze środków własnych, bo te środki spłyną później. Poinformował również, że Komisja poprzedniej kadencji planowała zmienić uchwałę w sprawie przyjęcia programów wynikających z pomocy społecznej. Komisja uznała wtedy, że nie ma potrzeby co roku przedstawiać realizacji tych programów na sesji. Można to zrobić na przykład na początku i pod koniec kadencji.

Komisja zapozna się z tymi sprawami.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                 Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                    Andrzej Myszkowski

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 marca 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2007, 14:27:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305