12

Protokół nr 12/2007
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 27 grudnia 2007 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr  IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego  z  dnia 9 lutego  2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych i postanowiła zaopiniować je pozytywnie.

Ad. 2.
P. K. Koczwara zaproponowała, aby w planie pracy na rok 2008 ująć problematykę narkomanii.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:       
                                                                                     Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz      
                                                                                        Andrzej Myszkowski


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 grudnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 marca 2008, 11:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412