17

Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 15 września 2008 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, oraz p. Leszek Pluciński – prezes Spółki „Szpital Tucholski” sp. z o.o., p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Realizacja programu dostosowawczego Szpitala Tucholskiego.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Program dostosowawczy szpitala.
p. Przewodniczący – w tygodniku ukazał się artykuł dotyczący dostosowania szpitala. Czy te środki są zapewnione?
p. L. Pluciński – wspólnie musimy wypracować montaż. Pierwszy element to środki udziałowców. Drugi element to RPO – środki na sprzęt i infrastrukturę, te które teraz zakupiliśmy też się zalicza 65:35 środków własnych, 1 mln środki na karetki 1 mln w ramach informatyzacji.  Trzeci element pieniądze spółki w zależności od możliwości spółki, są prognozy, że będzie wzrost środków z ubezpieczenia 3-5 mln. Spółka nie więcej niż 5%. Zależy to też od możliwości pozyskania kredytów. Wszystkie kwoty trzeba odnieść do potrzeb. Koncepcja została przygotowana po konsultacji z lekarzami, technologami. Trzeba wybudować 3000m2 i 3400 wyremontować. Obecnie mamy 3800, ale 400 oddajemy siostrom. Będzie sporządzony harmonogram dotyczący wydatkowania środków unijnych. Budowa i modernizacja będzie prowadzona jednocześnie. Jest to kwota ok. 20 mln plus zakup sprzętu. W 20 mln jest już zawarta część technologii medycznej. Co do sprzętu medycznego to jest to zakup na bieżąco. Planujemy cyfrowego rentgena i tomografu. Będzie to z odrębnego projektu i tu możemy liczyć na około 1 mln. Ceny tego sprzętu spadają, a to zależy od kursu złotówki. Wszystko zależy od tego, jaki kredyt jesteśmy w stanie uzyskać i czy będą to kredyty długoterminowe. Co do karetek to dwie karetki nowe będą działać, a trzecią karetkę być może otrzymamy. Nie wiem czy ministerstwo to zatwierdzi. Nie wiem jeszcze, gdzie ta karetka będzie stacjonować. Zapewni to czas dojazdu 15 min. poza miastem, 5 min. w mieście.
Inwestycja musi szybko zostać przeprowadzona. Mamy nadzieję, że 2 lata, gdyż jest to duże przedsięwzięcie na działającym szpitalu.
p. Przewodniczący – jakie są oczekiwania wobec powiatu na 2009 r.?
p. L. Pluciński – będzie to znane za 2 tygodnie. Ze środków z Unii nie ma być realizowana budowa, bo ma to być poprawa warunków,  czyli tego co jest. Na przyszły rok potrzeby będą mniejsze, największe będą w 2011, gdy kończona będzie intensywna terapia i chirurgia.
p. Przewodniczący – czy będzie zwiększony zakres świadczeń?
p. L. Pluciński – były konsultacje z ordynatorami i oddziałowymi. Ilość łóżek niewiele się zmieni. Poprawią się warunki świadczeń usług. Będzie zupełnie nowy oddział opiekuńczo - leczniczy (obecnie ok. 12 łóżek). Koszty 12 są takie same jak 30. Oddział ten przynosi najwięcej strat. Ostatnio zmieniały się przepisy i planujemy zwiększyć 35 łóżek. Razem 162 łóżka. Zdecydowana przewaga sal 2 łóżkowych.
p. Przewodniczący – poradnie specjalistyczne na terenie szpitala?
p. L. Pluciński – przy izbie przyjęć będzie chirurgia i ortopedia. Od strony sióstr na poziomie sutereny będzie 8 gabinetów co powinno zapewnić potrzeby z małym zapasem.
p. Przewodniczący – jakie są oczekiwania wobec samorządu poza finansowymi?
p. L. Pluciński – musi zostać zamknięta kuchnia na początku. Musi być zapewniona kuchnia cateringowa. Nie wiem, jakie są na rynku oferty. Może by jedną ze stołówek szkolnych przystosować w tym zakresie, ale jest to kuchnia specyficzna.
p. K. Siniło – jest możliwość finansowa przez wykup wierzytelności, która nie obciąża naszego budżetu. Jest tu potrzebna znajomość wykonawcy i bank płaci wykonawcy, a powiat spłaca to przez 30 lat. Gminy  też powinny uczestniczyć jako udziałowcy.
p. L. Pluciński -  nie wierzę w to, gdyż gminy będą miały własne problemy. Co do realizacji to można to ciąć na etapy i dziedziny i różni wykonawcy lub jeden potężny wykonawca.
p. T. Zaborowski – tu jest potrzeba koordynacji, gdyż tu na całości będą prowadzone prace i działalność szpitala. Mogą pojawiać się problemy z godziny na godzinę i tu też lepiej jeden bo rozczłonkowanie może skutkować dodatkowymi problemami.
p. L. Pluciński – udało się nam załatwić mammograf, bo był z tym problem.
p. Przewodniczący – jak to będzie, czy będą wyłącznie oddziały?
p. L. Pluciński – całkowicie nie, być może część zostanie czasowo przeniesiona.
p. K. Koczwara – zostało już wszystko uzgodnione z sanepidem, bo wcześniej były uwagi, co do tych remontów które były wykonane wcześniej?
p. L. Pluciński – projekt jest na bieżąco uzgadniany ze wszystkimi służbami.
p. K. Koczwara – przedtem były uwagi, że nie wszystkie działania były konsultowane z sanepidem
p. T. Zaborowski – przedtem były sprawy, że spółka ponosiła konsekwencje nie tylko własnych działań, np. siostry wymieniły okna, a okazało się, że są one niewłaściwe.
p. W. Kroplewski – w starym budynku będzie nowy szpital za 25 mln z nowy był szacowany na 150 mln.


Ad. 2.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie skrótowej informacji o wykonaniu budżetu.
Pani  Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu z I półrocze 2008 roku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego w I półroczu  roku 2008.

Ad. 3
Pani Skarbnik przedstawiła informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok.
Wicestarosta  - chciałbym poinformować, że termin realizacji sali przy ZSLiT został przesunięty na styczeń i być może uzyskamy środki 180 tys. Jeśli chodzi o realizację „Orlika”, to kwota z przetargu jest wyższa o 300 tys. więcej niż to wynikało z kosztorysu.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.

Pani Skarbnik przedstawiła informację dotyczącą zmian dotyczących środków z PFRON.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/119/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 r. dotyczący określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. (4-0-0),

Stanowisko w sprawie budowy obejścia drogowego miasta Tuchola.
p. T. Zaborowski – odbyło się spotkanie dotyczące obwodnicy. Byli przedstawiciele ZDW, Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciel Marszałka stał na stanowisku, że realizacja obwodnicy mają się zająć samorząd powiatowy i gminny. Jest to nieporozumienie. Zarząd widząc zagrożenie przesunięcia odpowiedzialności na nas przygotował to stanowisko.

Komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała stanowisko  w sprawie budowy obejścia drogowego miasta Tuchola.

Stanowisko w sprawie zmian w systemie organizacji sądów rejonowych.

Wicestarosta - jest projekt, żeby likwidować sądy grodzkie poniżej 10 sędziów. Nie bierze się pod uwagę asesorów, którzy pełnią te same funkcje. To były by wyższe koszty dla mieszkańców.

Komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała stanowisko  w sprawie organizacji sądów rejonowych.

p. T. Zaborowski – byłem w Ministerstwie i do 23 września ma być projekt porozumienia dotyczącego przyjęcia ZSL. Co do budowy KPP to są pewne przepychanki. W sprawie PFRON informuję, że wykonanie w I półroczu wykonanie jest małe, ale do sierpnia realizacja wzrosła na likwidację barier i wynosi  156 tys. dorośli i 51 tys. dzieci. Wykonanie jest wyższe także jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny. Środków jest za mało, zostaną wykorzystane 100%.
Sprawa posiedzenia Komisji dotyczącego zagrożeń wśród młodzieży.
p. K. Koczwara – to jest zadanie gminne, ale chciałabym, żeby to było cykliczne i żeby to była kontynuowane.
Ustalono, że na to posiedzenie zostanie zaproszona Pani Danuta Magadzia Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.


Na tym zakończono protokół.
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
Katarzyna Puczyńska                                                            Andrzej Myszkowski

 

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (15 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (26 listopada 2008, 08:16:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (27 listopada 2008, 10:10:06)
Zmieniono: poprawono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1136