18

Protokół nr 18/2008
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
Protokół Nr 22/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
które odbyło się w dniu 25 września 2008 r.

Obecni na posiedzeniu radni oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

Temat spotkania pod hasłem „ZAUWAŻ-POMÓŻ” dotyczyło problematyki wychowawczej i zagrożeń w szkołach ponadgimnazjalnych

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia powitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia, a następnie poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Makowskiego z Agencji Usług Profilaktycznych SILOE.

p. A. Makowski – przedstawił następujące zagadnienia z zakresu narkomanii i innych uzależnień:
1. zagadnienia prawne związane z narkotykami
2. jakie używki są stosowane przez młodzież i nie tylko
3. sytuacje, w których młodzież sięga po środki odurzające i jakie uwarunkowania na to wpływają
4. skutki używania środków odurzających
5. jakie uwarunkowania osobowe wpływają na odporność na narkotyki
6. fazy uzależnienia
7. rodzaje środków odurzających i ich ceny –
8. objawy używania środków odurzających

Następnie odbyła się dyskusja na ww. temat.
p. M. Wolski – chcielibyśmy współpracować w zakresie badań dotyczących uzależnień wśród młodzieży szkolnej.
p. A. Makowski – prowadzi badania w Śliwicach. Możemy prowadzić badania przy okazji szkoleń.
p. M. Wolski – gdzie powinno się prowadzić działania w gimnazjach czy szkołach ponadgimnazjalnych?
Pedagog – mam problem czy w szkole ponadgimnazjalnej to nie będzie instruktarz.
p. A. Makowski – może tak być, dlatego uważam, że nie powinno się mówić za głęboko, bardziej o zagrożeniach. Może to rozbudzić ich ciekawość.
Pedagog – czy może Pan coś powiedzieć o flashbeckach?
p. A. Makowski – są to nawracające doznawania po niektórych środkach. Mogą być nawet pół roku po odstawieniu najczęściej po środkach halucynogennych.
p. K. Koczwara –przedstawione tu informacje są cenne. Mimo, że reprezentujemy różny stan wiedzy na tn temat, myślę, że każdy coś z tego wyniósł.
p. A. Makowski – szkoły musiałyby być ukierunkowane na pewne działania.
Następnie poproszono o udział w dyskusji rezydenta.
Rezydent – leczę się z alkoholizmu.
p. Starosta – czy to walka?
Rezydent – program jest tak ułożony, że nie jest to walka. Nie piję od 23 miesięcy. Polega to na przewartościowaniu pewnych spraw. Piłem 8 lat.
Pedagog – próbował pan innych terapii.
Rezydent – tak, zamkniętych, ale to na mnie nie podziałało.
p. Starosta – czy była to praca w grupie?
Rezydent – tak była.
p. M. Oller – co pana zmotywowało do przestania.
Rezydent – prawo, wyrok na mnie ciążył dość wysoki i rodzice mnie zawieźli do tego ośrodka w którym teraz jestem.
p. K. Koczwara – jakie czynniki miały wpływ na to, że popadł Pan w alkoholizm?
Rezydent – byłem zamknięty w sobie i mogłem się rozluźnić. Picie w pracy było tolerowane.
Pedagog – kiedy sięgnął pan po środek psychoaktywny na jakim etapie?
Rezydent – kiedy już dużo piłem. Z ciekawości, ale to mnie nie pociągało.
Pedagog – jest pan szczególnym przypadkiem wyleczenia?
Rezydent – nie, jest więcej
p. A. Makowski – są całe grupy, nie zawsze udaje się, jest to kilkanaście miesięcy leczenia.
Pedagog – czy mogą przebywać poza ośrodkiem w czasie leczenia?
p. A. Makowski – są to takie etapy i to grupa określa po pewnym etapie kiedy dostają przepustki do pewnych miejsc.
p. M. Wolski – na spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa było spotkanie z młodzieżą i było tam, że spotkanie z osobą, która to przeżyła skutecznie ich do tego zniechęca.
p. A. Makowski – może to być też zachętą, bo przecież można z tego wyjść..
Pedagog – jak długo się czeka?
p. A. Makowski – nie czeka się mamy wolne miejsca
Pedagog – czy muszą mieć 18 lat i czy jest szkoła?
 p. A. Makowski – 18 lat, a udział w szkole jest jednym z elementów terapii.
p. K. Koczwara – zetknęłam się z osobą, która bierze. Była to osoba, która jest szefem, dobrze ubrana.
p. A Makowski – tak jest, że dziś narkotyki biorą osoby dobrze sytuowane.

Ponieważ więcej pytań nie było Komisja przeszła do sprawy zagrożeń związanych w tatuażem wśród młodzieży.

p. G. Wolska – program profilaktyki dotyczy tatuażu. Prośba o wsparcie finansowe. Program jest kierowany do młodzieży w szkołach. Jest taka moda wśród młodzieży i należy ich edukować by robili to w bezpieczny sposób. Dlatego proszę pedagogów o współpracę.
Pedagog – czy to jest w jakiś sposób przygotowanie, czy są scenariusze lekcji?
p. G. Wolska  - podstawą jest ta ulotka.

Ponieważ więcej głosów nie było p. Małgorzata Oller zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji

Katarzyna Puczyńska                                                         Andrzej Myszkowski
     

        

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (25 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (4 marca 2009, 11:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212