38


Protokół nr 38/2010
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2010 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Barbara Cupa  – p.o. Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski.
 
W posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wypracowanie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodniczący – powitał panią Barbarę Cupa i poprosił o krótką informację na temat działalności Inspekcji Sanitarnej.
p. B. Cupa – poinformowała, że 10 lat temu zlikwidowano laboratoria przy inspekcjach. Próby badane są w Nakle, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Włocławku. W ostatnim czasie nastąpiła reorganizacja działalności Inspekcji. Niektóre sprawy załatwia tylko Główny Inspektor Sanitarny. Zostały odwołane wszystkie narady i szkolenia. W ubiegłym roku była kompleksowa kontrola. W tym roku miała się odbyć rekontrola, ale została również odwołana. Budżet stacji jest bardzo ograniczony. Miesięcznie na wydatki rzeczowe Stacja ma 3.500 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma długów, ale nie wiadomo jak długo uda się tak pracować. Corocznie we wrześniu Inspekcja przygotowuje harmonogram prac i kontroli na przyszły rok.
p. Starosta – dodał, że taki harmonogram pracy otrzymał. Zostało to bardzo starannie wykonane.
p. Przewodniczący – poinformował, że ośrodki zdrowia pobierały próby na wykrycie grypy AH1N1. Te próby odbierał Sanepid. Zapytał jak w chwili obecnej wygląda sprawa Szpitala.
p. B. Cupa – Sanepid w Tucholi niewiele wie o tym co się dzieje w Szpitalu Tucholskim. Ze względu na to, że większościowym udziałowcem spółki Szpital Tucholski jest Powiat Tucholski nadzór pełni Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wpłynęło pismo do Wojewódzkiego Inspektora dotyczące akceptacji zmian. Jest tam podobno dużo błędów.
p. Starosta – dodał, że w Szpitalu się wszystko zmienia na bieżąco.
p. B. Cupa – poinformowała, że firma, która otworzyła laboratorium, złożyła wniosek dotyczący poszerzenia działalności o mikrobiologię.
p. Przewodniczący – zapytał na czym miałby polegać Narodowy Program Zdrowia i jak Komisja mogłaby w tym zakresie współpracować.
p. B. Cupa – na to działanie nie ma żadnych dodatkowych środków. Niestety nie ma szczegółowych danych na ten temat. Stacja otrzymuje tylko ulotki i materiały reklamowe. Poinformowała, że mają problem z samochodem, który ma 10 lat i 320 tys. Kilometrów przebiegu. Nie opłaca się go remontować, a samochód jest niezbędny do pracy. Ponadto są zamysły związane z likwidacją części Inspekcji i łączeniu w większe jednostki.
p. Przewodniczący – proponuje, aby wystąpić o środki do Wojewody na zakup samochodu i utrzymanie Stacji. W interesie każdego samorządu jest, aby to funkcjonowało. Zaproponował, aby Stacja wystąpiła do wszystkich samorządów o wsparcie na zakup samochodu, tak jak to robi straż pożarna i policja.
p. B. Cupa – być może będą łączyć stacje. W takim przypadku pewnie połączono by Stacje w Tucholi i w Sępólnie. Przy większej stacji jest możliwość ograniczenia ilości pracowników. Prosi o podjęcie działań, aby w takim przypadku pozostała Stacja w Tucholi, ponieważ działa ona ponad 40 lat. Stacja w Sępólnie powstała podczas reaktywacji powiatów.
p. Starosta –poruszy ten temat  na spotkaniu z Wojewodą. Część spraw niestety jest poza samorządem. Jeżeli będzie potrzeba to trzeba będzie szukać środków. Temat ten poruszy również na najbliższym konwencie z wójtami.
 
Komisja uznała, że materiał jest wyczerpujący i przedstawia wszystkie aspekty pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 
Ad. 2.
p. Przewodniczący – poinformował, że według wcześniejszych ustaleń we wrześniu ma się odbyć konferencja pod nazwą „Jak pomagać chorym w domu”. Poprosił panią Krystynę Koczwarę o przedstawienie szczegółów.
p. K. Koczwara – zamysłem jest to, że nie chodzi tylko o opiekę nad osobami starszymi, chodzi też o opiekę np. dla osób po wypadku, w trakcie rekonwalescencji. Proponuje zaproszenie psychiatry, psychologa, pielęgniarki, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników opieki społecznej, prawnika. Te osoby miałyby udzielić fachowych porad. Wcześniej w prasie proponuje sponsorowany wywiad z panem Myszkowskim, a następnie duże ogłoszenie o konferencji. Taka informacja miałaby się również pokazać w aptekach, ośrodkach zdrowia, sklepach i innych instytucjach. Planowany termin to któraś ze sobót we wrześniu.
p. Starosta – zaproponował, aby wybrać środę lub czwartek. Doświadczenia wcześniejsze wskazują, że wiele ludzi rezygnuje z uczestnictwa w tego typu spotkaniach z tego względu, że odbywają one się w sobotę. Zaproponował zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
p. K. Koczwara – zaproponowała, aby po najbliższej sesji ułożyć wstępny plan spotkania. Wróciła też do sprawy materiału dotyczącego otyłości. Błędem było to, że dała materiał bezpośrednio do  Gazety. Stowarzyszenie Diabetyków organizuje szkolenie i zaprosiło lekarza z poradni leczenia otyłości z Bydgoszczy, który zgodził się udzielić wywiadu na ten temat dla Tygodnika Tucholskiego. Rozmawiała już w tej sprawie z rzecznikiem Starostwa. Komisja rozpoczęła w swojej kadencji również akcję dotyczącą narkotyków. Chyba trzeba będzie zostawić ten temat na następną kadencję.
p. Przewodniczący – zaproponował, że można do tego podejść jeszcze w październiku.
p. Starosta – zauważył, że problem jest w tym, że można zdiagnozować pewne rzeczy, ale nie ma potem terapii, nic się nie dzieje, dopóki nie ma już uzależnienia. Wtedy dopiero są ośrodki. Poinformował, że odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Szpital Tucholski. Sygnalizowano problem z kadrą. W mniejszym zakresie dotyczy to lekarzy. Mogą być ogromne problemy z pielęgniarkami. Otrzymał też skargę na warunki panujące w szpitalu. Poprosi o wyjaśnienia w tej sprawie prezesa Spółki.
 
W związku z tym, że Komisja zebrała się na tydzień przed drukiem materiałów na sesję, nie dokonała ich analizy.
 
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
Elżbieta Damasiewicz                                                                  Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (21 czerwca 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 sierpnia 2010, 14:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 981