organizacja jednostki

UL. POCZTOWA 7

________________________________________________________________________

Pokój 208 tel. (52) 559 20 24, e-mail: pcprtuchola.kierownik@wp.pl

Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Kompetencje Kierownika PCPR:
Na podstawie § 89 ust.2 Statutu Powiatu Tucholskiego oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządu Powiatu Tucholskiego upoważnia Panią Annę Toby – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności placówki.

________________________________________________________________________

Dział d.s. finansowo-księgowych

Pokój 209  tel. (52) 559 19 60, pcprtuchola.finanse@wp.pl

Bernadeta Kądziela – Niemczewska – Główny Księgowy

Adrian Czapiewski – Pomoc administracyjna

_____________________________________________________________________________________

Pokój 010    tel. (52) 559 20 10,  e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Przemysław Zysnarski – Inspektor

Joanna Klewicz – Inspektor

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej, obsługa programu „Aktywny samorząd”, „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”, kadry i płace, ochrona danych osobowych, projekty realizowane przez PCPR.

Obsługa programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - moduł III

_____________________________________________________________________________________

Sekretariat - Biuro organizacyjne i dział realizacji projektów

Pokój 009  tel. (52) 559 20 18, e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Joanna Gumińska – Pomoc administracyjna – sekretariat

Natalia Kamecka – Pomoc administracyjna – program „Aktywny samorząd”

_________________________________________________________________________

Dział d.s. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Pokój 008  tel. (52) 559 02 19, e-mail: pcprtuchola.pfron@wp.pl

Paulina Grzonkowska – Pomoc administracyjna

Janina Jagła – Pomoc administracyjna

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej,  dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON, dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych ze środków PFRON, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, obsługa WTZ.UL. ŚWIECKA 95

_____________________________________________________________________________________

Dział pomocy społecznej i świadczeń

tel. (52) 559 20 11,e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Hanna Zielinska – Główny specjalista pracy socjalnej, Zastępca Kierownika PCPR
Stanowisko do spraw rodzin zastępczych, stanowisko do spraw domów pomocy społecznej, stanowisko do spraw placówek opiekuńczo wychowawczych, pomoc repatriantom.

Anna Szaraficka – Specjalista pracy socjalnej
stanowisko ds. rodzin zastępczych, sprawy związane z programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Julia Wiśniewska – pomoc administracyjna stanowisko ds. rodzin zastępczych

_________________________________________________________________________________

Zespół d.s. pieczy zastępczej

tel. (52) 559 20 11,e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Kinga Czapiewska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Kotowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Szwinkowska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kamila Synak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
_____________________________________________________________________________________

Projekt „Rodzina w Centrum 2”, Centrum Wspierania Rodzin

Monika Elak – Pracownik socjalny/Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Magdalena Kania – KRPZ/Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

_____________________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Jutrowski  – inspektor.rodo@wp.pl

metryczka


Wytworzył: Anna Toby (28 sierpnia 2008)
Opublikował: (20 marca 2007, 09:09:09)

Ostatnia zmiana: Janina Jagła (22 kwietnia 2020, 13:45:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10059