Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze


Według art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15.04.2004r.), placówki dzielą się na następujące typy:


· interwencyjne,
· rodzinne,
· socjalizacyjne
 
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, także tworzenie i wdrażanie programów pomocy rodzinie i dziecku,
2. Pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów,
3. Pomoc oraz przyznawanie świadczeń  na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz domy pomocy społecznej, oraz placówki działające na podstawie innych przepisów. 

Kiedy następuje umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej?


  Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych następuje po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w środowisku naturalnym lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.  Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W praktyce pracy tut. Centrum wyraźnie wynika, iż powody umieszczania dzieci poza rodziną, są jednocześnie przeciwwskazaniami wielokrotnie trudnymi do eliminowania w procesie powrotu dziecka do domu rodzinnego. Wychowankowie pozostają w placówkach do pełnoletności lub ukończenia szkoły. Należy im stworzyć zatem możliwie przychylne warunki do nauki i rozwoju. 

   Na terenie powiatu tucholskiego funkcjonuje Dom Dziecka w Tucholi, dla 30 wychowanków. Informacji na temat wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych można szukać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu www.ropstorun.home.pl  

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.tuchola.pl

metryczka


Wytworzył: Joanna Hanczewska (28 sierpnia 2008)
Opublikował: Krzysztof Blas (21 marca 2007, 11:20:07)

Ostatnia zmiana: Alina Kowalska (13 października 2016, 09:58:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6606