oferta

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK:  

I.  USŁUGI INTERWENCYJNE
1. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie - bez skierowania, bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocyw rodzinie);
2. Udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadu, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;
3. Rozpoznanie sytuacji ofiar i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką;
4. Ochrone ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

II. USŁUGI W ZAKRESIE POTRZEB BYTOWYCH
Osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:
•    pomieszczenie do spania – max dla 3 osób w jednym pomieszczeniu (10 miejsc w Ośrodku);
•    pokój dzienny;
•    miejsce zabaw dla dzieci;
•    pomieszczenie do nauki;
•    ogólnodostępną łazienkę (2 pomieszczenia);
•    ogólnodostępną kuchnię;
•    pomieszczenie do prania i suszenia.
Zapewnia się również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach.- uzależnione od dochodu
 
III. USŁUGI W ZAKRESIE TERAPEUTYCZNO – WSPOMAGAJĄCYM
1. opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (z uwzględnieniem potrzeb, celów, metod, czasu pracy);
2. udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
3. prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
4. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na:
- wsparcie ofiary przemocy,
- nabycie przez nią umiejętności ochrony przed osobą stosująca przemoc w rodzinie;
5. zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;
6. przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychicznego oraz udzielenie specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej;
7. udzielanie konsultacji wychowawczych;
8. współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ( m. in. sądy, policja, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, ośrodki profilaktyki i terapii);
9. prowadzenie działań monitorujących i ewaluacyjnych efektów swojej działalności.
10. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  
KORZYSTANIE Z USŁUG SPECJALISTÓW PO WCZEŚNIEJSZEJ ROZMOWIE Z PRACOWNIKIEM PIERWSZEGO KONTAKTU     USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SĄ BEZPŁATNE

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Myszka (20 lipca 2010)
Opublikował: Aleksandra Myszka (20 lipca 2010, 07:53:06)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Myszka (16 października 2012, 10:30:03)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5117