Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
ul. Nowodworskiego 9, 89-500 Tuchola
NIP: 561-14-25-168
Tel. 052 334 84 83
Fax 052 334 89 76
e-mail: zslia@tuchola.pl

Tuchola, dnia 26 maja 2008 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu używanego w formie leasingu” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do godz. 09:00 dnia 26 maja 2008 roku do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.
Zatem, w zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, co niniejszym czynię.

Dyrektor
/-/ Regina Wrębel

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (28 maja 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (28 maja 2008, 11:23:29)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (18 sierpnia 2011, 14:21:22)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880