Ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania z dn. 18.08.2008

Zamawiający:

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych 
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
NIP: 561-14-25-168
Tel. 052 334 84 83
Fax 052 334 89 76
e-mail: zslia@tuchola.pl
 
Tuchola, dnia 18 sierpnia 2008 roku
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
         Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu używanego”  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dysponuje kwotą 100.000,00 zł, a cena złożonej oferty wynosi 243.878,00 zł.
Zatem, w zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, co niniejszym czynię.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Estera Gwizdała (18 sierpnia 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (18 sierpnia 2008, 15:13:52)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (18 sierpnia 2011, 14:20:12)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1791