Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania

Zamawiający:
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych 
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
NIP: 561-14-25-168
Tel. 052 334 84 83
Fax 052 334 89 76
e-mail: zslia@tuchola.pl
 
Tuchola, dnia 26 września 2008 roku
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
         Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu używanego” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
Zatem, w zaistniałej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie, co niniejszym czynię.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (26 września 2008)
Opublikował: Regina Wrębel (3 października 2008, 10:46:10)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (18 sierpnia 2011, 14:11:52)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2067