REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW PRZYRODY


I. WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ:
 • KARTA USŁUGI
Karta wędkarska (352kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (21kB) word

II. REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB:
 • KARTA USŁUGI
 • DRUKI DO POBRANIA

III. ZEZWOLENIE NA WYRĄB LASÓW PRYWATNYCH ZE WZGLĘDÓW LOSOWYCH:
 • KARTA USŁUGI
Wyrąb lasu z przyczyn losowych (348kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
Wniosek o zezwolenie na wyrąb lasu z powodów losowych (71kB) word

IV. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTU LEŚNEGO NA ROLNY:
 • KARTA USŁUG
 • DRUKI DO POBRANIA
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny (67kB) word

V. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OBJĘCIU DZIAŁKI UPUL (ZAŚWIADCZENIE O LASACH):
 • KARTA USŁUGI         
 • DODATKOWE INFORMACJE
link
 • DRUKI DO POBRANIA


VI. ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY
 • KARTA USŁUGI
 • DRUKI DO POBRANIA

VII. POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJA INSTALACJI:
 • KARTA USŁUGI
Emisja pyłów i gazów (351kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

VIII. WYDANIE KONCESJI NA:
- poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
- wydobywanie kopalin ze złóż,
- bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów
 • KARTA USŁUGI
Koncesja (342kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

IX. ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH:
 • KARTA USŁUGI
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych (348kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

X. ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW:
 • KARTA USŁUGI
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu

XI. POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI:
 • KARTA USŁUGI
Wytwarzanie odpadów (350kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu.

XII. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIERANIA ODPADÓW:
 • KARTA USŁUGI
Zbieranie odpadów (346kB) pdf
 • DRUKI DO POBRANIA
- Informacja na miejscu


Klauzula informacyjna RODO - druk do pobrania: informacja publiczna (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009)
Opublikował: Szymon Hoppe (2 grudnia 2009, 12:46:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (5 czerwca 2020, 08:50:35)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9126