Zasady funkcjonowania Domu pomocy Społecznej w Wysokiej


Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej regulują:

  1. Statut Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
  2. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.                 
  3. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.  1592).       
  4. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593).
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm) oraz przepisy związane z gospodarowaniem funduszami celowymi.
  7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 Sierpnia 2012 r w sprawie    Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. z 2012 poz. 946)

metryczka


Wytworzył: Wioletta Pastwa (3 lutego 2011)
Opublikował: Wioleta Pastwa (3 lutego 2011, 13:33:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Nenca (8 listopada 2013, 12:27:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7157