Zasady funcjonowania


Funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi regulują:

  1. Statut Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. 
 
  2. Regulamin Organizacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.          
      
  3. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592).       

  4. Statut Powiatu Tucholskiego.         
                                                                         
  5. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)

  7. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842)

  8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalfikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalfikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r., Nr 50, poz. 259)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Myszka (8 lutego 2011)
Opublikował: Aleksandra Myszka (8 lutego 2011, 18:30:58)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Myszka (30 sierpnia 2012, 16:45:47)
Zmieniono: zmieniono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4679