Zarządzenia Dyrektora


                                                         

                Wykaz zarządzeń obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej 


Rejestr - rok 2019

Zarządzenie 6/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 03.06.2019r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 5/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 16.05.2018r.,
w sprawie:przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 4/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.05.2018r.,
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w domu Pomocy Społecznej w Wysokiej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie 3/2019   Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.05.2019r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 2/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.05.2019r., w sprawie: powołania Komisji Do wyboru kontrahentów w trybie zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych, chemii gospodarczej oraz oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 1/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.01.2019r., w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji

Rejestr - rok 2018

Zarządzenie 12/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.12.2019r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 11/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2018r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 10/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.09.2018r.,     w sprawie przyjęcia dokumentacji BHP w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 9/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.09.2018r.,      w sprawie: powołania zespołu  i zadań ds. HACCP w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 8/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.09.2018r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 7/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia10.07.2018r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 6/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.05.2018r.,        w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

 Zarządzenie 5/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.05.2018r.,
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.05.2018r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 3/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 05.03.2018r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 05.01.2018r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.01.2018r.,
w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji.


Rejestr - rok 2017

Zarządzenie 15/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.12.2017r., w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie 14/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2017r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.11.2017r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 12/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 16.10.2017r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 11/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 12.10.2017r., w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie 10/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.09.2017r., w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania z odpadami medycznymi wytwarzanymi w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 9/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.08.2017r.
w sprawie:powołania zespołu powypadkowego w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.06.2017r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 7/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 09.05.2017r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 6/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 03.04.2017r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie  5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 22.02.2017r.,

w sprawie powołania komisji do wyboru kontrahentów w trybie zapytania ofertowego na dostawę produktów żywnościowych oraz chemii gospodarczej dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.02.2017r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 3/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.01.2017r.,
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. 

Zarządzenie 2/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 05.01.2017r.,
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych których wartość nie przekracza 30 000 euro przez Dom Pomocy społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.01.2017r.,
w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji.

  Rejestr – rok 2016

Zarządzenie 10/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 05.12.2016r.,
w sprawie:wprowadzenia Regulaminu Wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 9/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.12.2016r.,
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.11.2016r., w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 02.09.2016r., w sprawie:powołania i zadań Zespołu  ds. HACCP

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 01.09.2016r., w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 03.08.2016r., w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 05.05.2016r., w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 03.02.2016r., w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 05.01.2016r., w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 04.01.2016r. w sprawie: przyjęcie zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji

 Rejestr – rok 2015

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.11.2015r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.11.2015r. w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenia nr 8/2015
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.12.2015r.,w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 7/2015
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 03.08.2015r. w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenia nr 6/2015
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 24.07.2015r.,w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 5/2015
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 23.07.2015r.,w sprawie wprowadzenia regulacji płacowej w ramach własnego budżetu dla pracowników DPS w Wysokiej.

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 22.06.2015r. w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 3/2015
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 18.02.2015r. w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 05.01.2015r. w sprawie:
wprowadzenia nowej instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 05.01.2015r. w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji

 Rejestr – rok 2014

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2014r. w sprawie: wzorów podpisów zatwierdzających dokumenty księgowe w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 30.11.2014r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 25.04.2014r. w sprawie: postępowania na dostawę oleju opałowego z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 20.02.2014r. w sprawie:ustalenia stawki żywieniowej.

 Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 19.02.2014r. w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 09.01.2014r. w sprawie: wprowadzenia aneksu do załącznika nr 1 z dnia 10.04.2012r., stanowiącego część zarządzenia nr 1/2008 z dnia 04.03.2008r., w sprawie norm przydziału i zużycia odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników DPS Wysoka.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 02.01.2014r. w sprawie: przyjęcie zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji Rejestr – rok 2013


Zarządzenie 14/2013Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2013r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 13/2013Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.11.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 12/2013
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.11.2013r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy.

Zarządzenie 11/2013Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.10.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 10/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.08.2013r.

Zarządzenie 9/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.08.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 8/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 14.06.2013r w sprawie zmiany normy zużycia paliwa.

Zarządzenie 7/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 31.05.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 6/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 10.04.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie  5/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 07.02.2013

w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających równowartości kwoty 14 000 euro.

Zarządzenie 4/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.02.2013r.
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 14.01.2013
w sprawie: Wzorów  podpisów pracowników zatwierdzających dokumenty księgowe w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. 

Zarządzenie 2/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.01.2013
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. 

Zarządzenie 1/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.01.2013
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Rejestr – rok 2012

Zarządzenie 14/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 31.12.2012
w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - uzupełnienie dokumentacji w załączniku nr 3 "sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych".

Zarządzenie 13/2012   Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2012
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 12/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 27.11.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 11/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 20.10.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 10/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.10.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 9/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.08.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 8/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.06.2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej dotyczącego dostaw oleju opałowego lekkiego.


Zarządzenie 7/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.06.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 6/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 15.05.2012
w sprawie: powołania komisji przetargowej dotyczącego dostaw oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS.

Zarządzenie 5/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 12.04.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 4/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.04.2012
dotyczące wprowadzenia zmian z załączniku Nr 1 Zarządzenia nr 1/2008 z dnia 04 marca 2008 roku ustalającego normy przydziału i zużycia odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i herbaty.

Zarządzenie 3/2012
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.03.2012
w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej w DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 2/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.03.2012
w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do regulaminu wynagradzania obowiązującego w DPS
w Wysokiej.

Zarządzenie 1A/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.02.2012
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 1/2012  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.01.2012
w sprawie: wzorów podpisów pracowników zatwierdzających dokumenty księgowe w DPS w Wysokiej.


Rejestr – rok 2011

Zarządzenie 15/2011
p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.11.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS w Wysokiej

Zarządzenie 14/2011 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.11.2011
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 13/2011
p.o.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.10.2011
w sprawie:powołania i zadań Zespou ds. HCCP.

Zarządzenie 12/2011
p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.09.2011
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 11/2011 p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 22.08.2011w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 10/2011
p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 19.08.2011w sprawie wzorów podpisów pracowników zatwierdzających dokumenty księgowe w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zarządzenie 9/2011
p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 19.08.2011w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów.

Zarządzenie 8/2011.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.05.2011
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 7/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 24.02.2011
w sprawie: zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla pracowników  DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.02.2011
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 5S/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 28.01.2011
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej DPS w Wysokiej na rok 2011.

Zarządzenie 5/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.01.2011
w sprawie: ustalenia- stawki żywieniowej.
 
Zarządzenie 4/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.01.2011
w sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 2/2011 do Procedury kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 23/09 z dnia 23.12.2009 r.

Zarządzenie 3/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 03.01.2011
w sprawie: ustalenia instrukcji obiegu dokumentów.

Zarządzenie 2/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 03.01.2011
w sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 1/2011 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15/09 z dnia 08.10.2009 r.

Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 03.01.2011
w sprawie: wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości.
 

Rejestr – rok 2010


Zarządzenie 23/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.11.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 22/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.11.2010
w sprawie: udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.10.2010
w sprawie: wprowadzenia odpłatności za obiady.

Zarządzenie 20/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.10.2010
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 19/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 20.10.2010
w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr.2 do Regulaminu Pracy obowiązującego w DPS
w Wysokiej.

Zarządzenie 18/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 18.10.2010
w sprawie: zastępstw na poszczególnych stanowiskach podczas nieobecności pracowników   DPS w Wysokiej.
 
Zarządzenie 17/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 06.10.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 16/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.09.2010
w sprawie: wprowadzenia regulacji płacowej dla pracowników DPS Wysoka

Zarządzenie 15/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 29.09.2010 w sprawie uaktualnienia planów wsparcia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. 

Zarządzenie 14/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 29.09.2010 w
sprawie zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społóecznej w Wysokiej w odzież i obuwie.

Zarządzenie 13/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 22.09.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 12/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.09.2010
w sprawie: określenia normy zużycia paliwa przez samochód służbowy.

Zarządzenie 11/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 01.09.2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej dotyczącej termomodernizacji DPS-u
 w Wysokiej.
 
Zarządzenie 10A/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.06.2010
w sprawie: powołania komisji przetargowej dotyczącego dostaw oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS.
 
Zarządzenie 10/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 26.05.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

Zarządzenie 9/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 25.05.2010
w sprawie: określenia normy zużycia paliwa przez samochód służbowy.
 
Zarządzenie 8/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.04.2010
w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
 
Zarządzenie 7/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 30.04.2010
w sprawie: udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
 
Zarządzenie 6/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 02.04.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.

 
Zarządzenie 5/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 22.03.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego DPS w Wysokiej.
 
Zarządzenie 4/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 09.03.2010
w sprawie: ustalenia- stawki żywieniowej.
 
Zarządzenie 3/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 08.03.2010
w sprawie: powołania komisji ofertowej dot. zbycia samochodu marki VW rocznik 1988.
 
Zarządzenie 2/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z dnia 04.01.2010
w sprawie: przyjęcia wzorów podpisów pracowników zatwierdzających dokumenty księgowe.
 
Zarządzenie 1/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej  z dnia 04.01.2010
w sprawie: składu Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego DPS w Wysokiej.
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Bąkowski (14 lutego 2011)
Opublikował: Wioleta Pastwa (14 lutego 2011, 10:03:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bronikowska (6 listopada 2019, 11:31:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6930