12


Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 25 listopada 2011 roku
 
Obecni według listy obecności oraz pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
W posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Komisji.
 
Tematem posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2012 r.
 
p. Skarbnik – poinformowała, że dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w  2012 r., planuje się osiągnąć w kwocie 62.031.719,90 zł, w tym: dochody bieżące 47.625.989,00 zł, dochody majątkowe 14.405.730,90 zł, co w porównaniu z planem roku 2011 stanowi 89,83%, tj. mniej o 7.023.324,94 zł. W Rozdziale 85111 Szpitale ogólne zgodnie z umową i przyznaną dotacją zaplanowano pozyskanie środków z UE na rozbudowę Szpitala Tucholskiego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 555.187,00 zł, oraz dochody z najmu i dzierżawy zgodnie z zawartą umową ze Szpitalem Tucholskim w kwocie 120.000,00 zł. W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia jest kwota 1.731.200,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za dzieci w Domu Dziecka. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka w Tucholi. Wydatki zaplanowane są na rok 2012 w kwocie 59.331.719,90 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 45.288.769,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.042.950,40 zł. Potrzeby w zakresie zadań bieżących  oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r., otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych. W dziale 852 Ochrona zdrowia kwota 2.995.512,50 zł przeznaczona jest na rozbudowę i modernizację Szpitala Tucholskiego w Tucholi  na roboty dodatkowe oraz na spłatę wierzytelności w kwocie 760.000,00 zł.
p. P. Mówiński – kwoty dotyczące zakończenia inwestycji w Szpitalu ulegały wielokrotnie zmianie. Pierwsza podana kwota była w wysokości około 5 mln zł, teraz mówi się o kwocie ponad dwóch milionów złotych. W grę wchodzi tu wiarygodność inspektorów nadzoru.
p. Skarbnik – wskazywała, że zaplanowana jest sprzedaż działek w Rudzkim Moście. To może być zagrożenie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na 14 milionów złotych. Należy ograniczyć wydatki bieżące.
p. P. Mówiński – w 2010 r. Zarząd przyjął, że wszystkie remonty, były realizowane jako inwestycje. Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej spowodowała, że 10 milionów złotych weszło do wskaźników długu. Zauważa brak myślenia strategicznego. Dotyczy ono między innymi wyliczeń, dotyczących inwestycji w Szpitalu. Ma być realizowana schetynówka w Gminie Kęsowo. 2 miliony złotych Powiat musi przeznaczyć na ten cel. Takie działania narażają cały budżet Powiatu. Do końca nie wiadomo, jakie kolejne decyzje podejmie Minister Finansów. Powiaty mogą okazać się niewydolne. Proponuje spojrzeć na ten budżet z większej perspektywy.
p. M. Mróz – zgadza się w części spojrzenia strategicznego. Nie może się jednak zgodzić z tym, że kwota 2 miliony złotych waży, bo ona będzie ważyć tylko w ułamkach procenta. Największy wpływ na wskaźniki miało przeliczenie wierzytelności do wskaźników długu.
p. W. Kroplewski – uważa, że mimo wszystko jest to spora kwota. Ta droga nie jest najważniejsza, najbardziej strategiczna. Zauważyć też należy, że Gmina Kęsowo nie dokłada ani złotówki do Szpitala. Gmina Tuchola wybiera już tylko inwestycje z finansowaniem zewnętrznym około 80 %. Bardziej strategiczną drogą jest droga 1015C Tuchola – Tleń, bo to jest dojazd do autostrady. Z tych powodów będzie przeciw. Prosi o rozwagę.
p. Przewodniczący – stwierdził, że był zaskoczony na sesji tematem przetargu na drogę Tuchółka – Jeleńcz.
p. M. Mróz – trzeba powiedzieć wprost, że te informacje na temat kwoty na dokończenie Szpitala to wynik tego, kto rządzi w Szpitalu i jak rozdaje karty.
p. P. Mówiński – stwierdził, że od pierwszej roboczej sesji delikatnie pytał i sugerował, aby zapoznać się z ostatnimi protokołami z posiedzeń Zarządu. Sugerował, czy nowy Zarząd wszedł w tempo. W protokołach były zapisy odnośnie zmiany inwestora.
p. W. Kroplewski – zakładał się, że inwestycja w Szpitalu będzie skończona w grudniu. Zrobi drugi zakład, że do zakończenia potrzebne są jeszcze cztery miliony.
p. M. Gaca – do zrobienia będą na pewno poprawki i pozostaje stara część.
p. Przewodniczący – przychyla się do tego, aby wypracować ogólny wniosek, że Komisja widzi zagrożenia i żeby Zarząd jeszcze raz spojrzał na budżet i rozważył ograniczenie inwestycji drogowych.
p. M. Mróz – stwierdził, że to o czym Panowie mówią to fakt. Wskaźnik zadłużenia przy wycofaniu się z tych dwóch milionów wynosi 59,22 %.
p. Skarbnik – dodała, że w dziale Pomoc społeczna nie zostały zabezpieczone środki na pieczę zastępczą. Kwota na ten cel jest trudna do wyszacowania. Można mieć nadzieję, że to wejdzie jak najpóźniej. Jest to kolejne zadanie, za którym nie poszły środki finansowe dla powiatów.
p. P. Mówiński – zaproponował wysłanie stanowiska Rady Powiatu w tej sprawie do Ministerstwa. W ubiegłej kadencji był wniosek Powiatowej Rady Zatrudnienia o zmiany i przyniósł on efekty.
 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie projektu stanowiska na sesję Rady Powiatu w sprawie finansowania pieczy zastępczej z budżetu powiatu.
 
p. W. Kroplewski – stwierdził, że podniesie rękę za budżetem, ale nie bezwzględnie.
p. P. Mówiński – dodał, że na drogę Tuchółka – Jeleńcz został ogłoszony przetarg. Jeżeli oferta będzie prawidłowo złożona, to trzeba będzie podpisać umowę.
p. Skarbnik – omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową. Na 2012 rok jest umieszczony wykup wierzytelności, spłata kredytu w wysokości 3 miliony złotych i środki dotyczące leasingu. W tej prognozie nie ma dwóch milionów kredytu, który ma zostać zaciągnięty jeszcze w tym roku. To zostanie wprowadzone w formie autopoprawki przy uchwalaniu budżetu.
p. P. Mówiński – zauważył, że Komisja nie miała jeszcze okazji rozmawiać z panią Dyrektor Domu Dziecka. Proponowałby zaproszenie pani Dyrektor na jedno z posiedzeń. Uważa, że należy się zastanowić nad tym, czy Szpital nie powinien sam prowadzić pogotowia, tym bardziej, że ma karetki, bo są dobre środki na te procedury.
p. Skarbnik – dodała, że Powiatowi może grozić jeszcze obniżka subwencji oświatowej. Nastały lata chude i należy je przeczekać.
 
Komisja ustaliła, że zastanowi się nad wnioskami do projektu budżetu na 2012 r. i spotka się w tej sprawie 5 grudnia 2011 r. o godzinie 14.00.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                    Andrzej Myszkowski
 
 
 
 
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (25 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 stycznia 2012, 10:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij