Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia z dnia 30 października 2012 r.


Protokół nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
które odbyło się 30 października 2012 roku
 
Obecni na posiedzeniu: p. Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji, członkowie Komisji: p. Danuta Tyda, p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski, p. Michał Gaca, p. Wojciech Kroplewski, p. Piotr Mówiński,  p. Michał Mróz, p. Wiktor Metkowski- Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz- Członek Zarządu, p. Wojciech Kociński- Członek Zarządu, p. Piotr Folgier- radca prawny
 
Posiedzenie zostało zwołane w przerwie sesji, w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podjęcia działań przez Zarząd Powiatu Tucholskiego  zmierzających do zmiany warunków użytkowania przez „Szpital Tucholski” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tucholi nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 14-18, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi pod numerem KW 25294, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.
 
p. Przewodniczący - poprosił o zabranie głosu  pana  radcę prawnego i wyjaśnienie czym skutkuje podjęcie tej uchwały.
p. P. Folgier - podstawą podjęcia uchwały jest art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Artykuł ten mówi, że rada ustala  kierunki działania zarządu. Takie uchwały mają charakter bardziej uchwały intencyjnej. Efektem jej będzie podjęcie rozmów, a następnie  na ich podstawie podjęcie nowej uchwały, np. na zmianę umowy dzierżawy czy inne rzeczy.
p. Przewodniczący – zapytał, po co ma być ta uchwała. Zarząd zawsze ma prawo prowadzenia rozmów.
p. P. Folgier – Zarząd ma takie prawo w zakresie umowy, która obowiązuje. Nie wie w jakim zakresie będą te rozmowy. Istotne jest też to, że wywołanie takiej uchwały zostało zasugerowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dojdzie do porozumienia ze szpitalem będzie gwarantowała konieczność wywołania zmian.
p. W. Kroplewski – zapytał, czym skutkuje nieprzyjęcie tej uchwały.
p. P. Folgier – istnieje ryzyko nie podparcia działań wynikających z programu naprawczego. Niewydolność zaś wszystkich organów powoduje konieczność powołania Zarządu Komisarycznego. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to najprawdopodobniej będzie negatywna opinia RIO i nie będzie pożyczki.
p. Starosta – poinformowała, że nie jest w stanie powiedzieć czy dzięki tej uchwale opinia będzie pozytywna. Dostali informację z RIO, że potrzebna jest uchwała Rady delegująca do rozmów na temat dzierżawy w Szpitalu.
p. M. Mróz – niemożność uzyskania dochodu za Białą i Szpital, aby program naprawczy nie upadł to jest porozumienie w Radzie co do kierunku działania na Białą i do czynszu. Prezes pokazywał  to  jako element, żeby ten plan nie upadł.
p. Przewodniczący – głosowałby za tym żeby dać Zarządowi szansę. Ma bardzo duży dylemat. To co powiedział kolega w jakiś sposób ten projekt kierunkuje.
p. P. Mówiński – radni głosowali nad programem naprawczym. Mówiono wtedy, że jeżeli nie zagłosujemy to powiat leży. Zagłosowaliśmy i nic się nie stało. Była propozycja działań i zostały wprowadzone propozycje. Był miesiąc, aby uwiarygodnić to co było przegłosowane. Rada traktowana jest tak jak jest traktowana. Mówi o tym, abyśmy się nie ośmieszali. Była szansa na uzyskanie pieniędzy od Gmin. Teraz Zarząd oczekuje, że znowu radni zaufają,  że wszystko w dobrej wierze jest zrobione.
p. W. Kroplewski – zapytał, czy p. Mróz jest skłonny dać kolejną szansę Zarządowi.
p. M. Mróz – odpowiedział, że rozumie wątpliwości Posła. Mówił, że zagłosuje jak radny Myszkowski. Gdyby od tego miało to zależeć to zagłosowałby. Nie byłoby dyskusji gdyby radni mogli o tym dyskutować wcześniej.
p. W. Kroplewski – clou całej sprawy jest to czy ta uchwała przejdzie w RIO czy nie.
p. M. Gaca – poinformował, że będzie przeciwny tej uchwale. Po rozmowach z pracownikami Szpitala hasło tej dzierżawy powoduje zł odbiór. Źle to przedstawiono. Rozumie potrzebę przedstawienia tego dokumentu do RIO. Jest przeciwny mimo tego że rozumie to. Nie było rozmów nad czynszem. Nie chce tłumaczyć Prezesa ani wybielać, ale medialnie suma uderzyła. Wiadomo, że my nie mamy pieniędzy, ale trzeba Szpital jeszcze dokończyć.
p. W. Kociński - ale nie ma tam żadnej kwoty.
p. P. Mówiński - program naprawczy radni otrzymali na ostatni moment. Teraz znowu uchwała jest na ostatni moment.
p. Wicestarosta – przychodząc na posiedzenie Komisji Zdrowia miał już projekt tej uchwały. Rano wysłał uchwałę do Wydziału Nadzoru i Kontroli Pani Wojewody, po południu zadzwonił. Błędem było, że nie uzgodnił telefonicznie z Członkami Zarządu, tego że może ją przedstawić na Komisji. Powinien zadzwonić, ale nie zrobił tego.
p. Przewodniczący – inaczej rozumie ją. Albo głosujemy, aby ta Rada i Zarząd byli dalej, albo zmieniamy warunki funkcjonowania. Jeżeli nie dostaniemy tej pożyczki to dalsze istnienie jest zagrożone. Gdybyśmy razem podjęli decyzję wspólnie, to byśmy mieli wielki dług wdzięczności. Może by wszyscy razem działali na rzecz Powiatu. Nie myślał, że będzie miał opowiadać się przeciwko komuś. Stanowisko lekarzy jest bardzo istotne. Prosi, aby to była decyzja sumienia.
p. Starosta – tu chodzi o sprawy ważne.
p. Przewodniczący – ale nie zawsze jest klimat, który powinien być. Komisja musi podjąć jakieś decyzje.
p. P. Mówiński – znudziła mu się  już sytuacja, że jest traktowany jak chłopiec do bicia. Nie blokował newralgicznych decyzji Zarządu. Dyskutował na sesjach. Starał się służyć sprawie Powiatu. Skończyła mu się ochota dostawać po krzyżu i , że ma być winny. W żadnym z pism nie ma, że w 2011r. przesadzono. Trzeba mieć elementarne zaufanie. Nie ma zaufania do Pani Starosty. Większe ma do Członków Zarządu.
 
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii do projektu uchwały.
 
Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących nie wyraziła opinii w tej sprawie.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                        Przewodniczący Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                 Andrzej Myszkowski

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (30 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (3 grudnia 2012, 11:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037