2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2012 | 2013

Zarządzenia dyrektora szkoły na rok 2010

Rejestr rok 2010

Zarządzenie Nr 20/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ZSLiA im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

Zarządzenie Nr 19A/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie ustanowienia dnia wolnego za dzień 25 grudzień 2010 r.

Zarządzenie Nr 19/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych.

Zarządzenie Nr 18/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 17/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego kontroli systemów informatycznych

Zarządzenie Nr 16/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zarządzenie NR 15A/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 2 listopada 2010 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w ZSLiA im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

Zarządzenie Nr 15/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 2 listopada 2010 roku

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w ZSLiA im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi

 

Zarządzenie Nr 14/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2010/2011.

 

Zarządzenie Nr 13/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie dopuszczenia do szkolnego użytku Planów Nauczania.

 

Zarządzenie Nr 12/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie dopuszczenia do użytku Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w roku szkolnym 2010/2011.

 

Zarządzenie Nr 11/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkł Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie Zatwierdzenia Szkolenj Procedury obserwacji Zajęć Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

 

Zarządzenie Nr 10/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 16 wrzesnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2010/2011.

 

Zarządzenie Nr 9/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie pełnienia dyżurów przez nauczycieli.

 

Zarządzenie Nr 8/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji nauczania i wychowania.

 

Zarządzenie Nr 7/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie uzupełnienia "Jednolitego rzeczowego wykazu akt".

 

Zarządzenie 6/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 2010/2011.

 

Zarządzenie Nr 5/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.

 

Zarządzenia nr 4/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

 

Zarządzenie Nr 3/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 24 marca 2010 roku

w sprawie Procedury dotyczącej Oceny Pracy Nauczyciela

 

Zarządzenie Nr 2/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

 

Zarządzenie Nr 1/2010
DYREKTORA
Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi.

 

metryczka


Wytworzył: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Regina Wrębel (19 sierpnia 2011, 10:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6475