Zapatanie ofertowe - organizacja szkolenia i warsztatów z interpretacji, opracowanie podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz realizacja pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych

Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na

organizację szkolenia i warsztatów z interpretacji, opracowanie podstaw lokalnego standardu identyfikacji wizualnej (typu „Corporate Design”) oraz realizację pilotażowego opracowania 21 tablic terenowych zgodnie z międzynarodowymi standardami interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na potrzeby kanalizacji ruchu turystycznego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie

(CPV 79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów)

w ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 19.06.2012r.
Zapytanie ofertowe (367kB) pdf
Zapatanie ofertowe (356kB) word
Wzór umowy (367kB) pdf
Wzór umowy (270kB) word

metryczka


Wytworzył: Wiktor Metkowski (11 czerwca 2012)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (11 czerwca 2012, 16:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5422