Zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji w Muzeum Borów Tucholskich artykułów związanych z regionem Borów Tucholskich

Powiat Tucholski zaprasza do składania ofert na użytkowanie pomieszczenia zlokalizowanego na parterze  w budynku Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi przy ul. Podgórnej 3, bezpośrednio przy wejściu, w celu prowadzenia dystrybucji artykułów związanych z regionem Borów Tucholskich.
Ogólne zasady użyczenia pomieszczenia:
- prawo do użytkowania pomieszczenia przekazane zostanie Użytkownikowi nieodpłatnie na czas określony, do 31.03.2014 r.;
- dystrybucja prowadzona w pomieszczeniu, o którym mowa powyżej może mieć charakter komercyjny;
- Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych witryn i innych ekspozytorów dystrybuowanych produktów;
- po stronie Użytkownika leży zapewnienie dystrybucji zgodnie z przepisami podatkowymi, sanitarnymi, itp., a także pokrycie kosztów z tym związanych;
- dystrybucja może być prowadzona przez osobę wskazaną przez Użytkownika lub pracownika Starostwa Powiatowego w Tucholi w ramach jego obowiązków służbowych. Powiat Tucholski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność i prawidłowość dystrybucji;
- w pomieszczeniu, o którym mowa powyżej kontynuowana będzie dotychczasowa działalność Muzeum Borów Tucholskich oraz Punktu informacji Turystycznej, włączając w to bezpłatną dystrybucję materiałów promocyjnych. Zakres działania Użytkownika nie może utrudniać bądź ograniczać tej działalności.


Dodatkowych wyjaśnień udziela Karol Gutsze, Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, tel. 52 5590743.

Pliki do pobrania:
Wzór formularza ofertowego (37kB) word
Wzór formularza ofertowego (186kB) pdf
 
Oferty na załączonych formularzach należy składać do Starostwa Powiatowego w Tucholi do dnia 12.03.2013 r. w formie papierowej lub elektronicznej (ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola; promocja@tuchola.pl). Oferty oceniane będą na podstawie Opisu sposobu prowadzenia dystrybucji materiałów związanych z regionem Borów Tucholskich. Powiat Tucholski zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z oferentem negocjacji w zakresie sposobu i warunków prowadzenia dystrybucji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (5 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (5 marca 2013, 10:54:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5678