Powiat Tucholski zaprasza do złożenia oferty obejmującej przygotowanie i druk dwóch publikacji na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego, w nakładzie 200 szt. każda

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz druk dwóch publikacji:
„Badanie ruchu turystycznego w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy i Gminy Czersk” oraz
„Szlaki turystyczne w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tucholskiego”.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest udostępnienie w formie drukowanej materiałów wytworzonych w ramach projektu, służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na terenie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Pełna specyfikacja:
Specyfikacja w formacie pdf (1373kB) pdf
Specyfikacja w plikach edytowalnych (MS Word) - folder skompresowany .zip (720kB) zip

Termin składania ofert: 8.04.2013r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs nr 1/2010 (5.1.3) „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

metryczka


Wytworzył: Karol Gutsze (28 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (28 marca 2013, 10:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5862