1


Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 16.12.2010 r.
 
 
Tematyka posiedzenia zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Powiatu.
Obecność – wg załączonej listy obecności.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1.Analiza projektu budżetu na 2011 rok
2.Przygotowanie planu pracy na 2011 rok
 
W posiedzeniu  brała udział -    P. Krystyna Siniło    Skarbnik
 
 
Ad. 1
Skarbnik Powiatu przedstawiła Komisji główne założenia konstrukcji budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok:
- wskaźniki wzrostu:
     dochody bieżące – wg przewidywanego wykonania budżetu w 2010 r.  z uwzględnieniem planów dyrektorów jednostek,
     informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz prognozowany wzrost cen towarów i usług przyjęty do projektu budżetu państwa
     wydatki bieżące –wg przewidywanego wykonania 2010 r. , otrzymanych wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych
     wynagrodzenia – wzrost o 3,6%
 
Na 2011 rok zaplanowano budżet zrównoważony.
 
Dochody budżetu  w 2011 r. planuje się osiągnąć w kwocie 71.802.352,60 zł, co  porównaniu do planu 2010 r. stanowi wzrost o 11,12 %, tj. więcej o 7.184.348,30 zł.
z tego: dochody bieżące – 50.271.418,60 zł
           dochody majątkowe – 21.530.934,00 zł
- wzrasta kwota dochodu z tyt. udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( od osób licznych i prawnych) z planowanych 3.489.445 zł w 2010 r. do 3.949.407 zł w 2011 r.
- wzrasta łączna kwota subwencji ogólnej o 2.709.278 zł w porównaniu do planu 2010 r., w tym:
            subwencja oświatowa jest wyższa o 3.006.861 zł, tj. o 12,8 %
            subwencja wyrównawcza jest niższa o 722.423,00 zł ( 86,14% wysokości subwencji w 2010 r.)
             subwencja równoważąca jest wyższa o 424.840,00 zł, tj. o 21,4 %.
Zagrożenie  w wykonaniu dochodów może stanowić wysokość subwencji oświatowej ze względu na zmniejszającą się ilość uczniów.
   W dochodach majątkowych planuje się pozyskać m.in.  na inwestycje środki z UE w wysokości 15.389.537 zł.
 
Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok stanowią również kwotę 71.802.352,60 zł, i są niższe o kwotę 815.651,70 zł niż planowane na 2010 rok ( 98,88% planu 2010 r,).
z tego: wydatki bieżące – 47.307.999,60 zł
            wydatki majątkowe – 24.494.353,00 zł
 
Finansowanie wydatków w 2011 r. zaplanowano w wysokości przewidywanych dochodów.
 
   Wydatki związane z obsługą wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, jak również rozliczeń z tyt.  udzielonych przez powiat poręczeń i gwarancji zaplanowano na 2011 rok w kwocie 2.297.758,00 zł.
   Utworzono również rezerwę ogólną i celową w łącznej wysokości 350.000 zł.
 
   Po dyskusji Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok.
 
 
   Ad. 2
Komisja przygotowała plan pracy na 2011 rok. Plan pracy – załącznik do protokołu.
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono:
                                                                                      
                                                                                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
 
                                                                                                 Małgorzata Oller

Wytworzył: Małgorzata Oller (16 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (25 sierpnia 2011, 10:22:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1584

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij