Kontrole zewnętrzne 2014 r.


1.       Kontrola dotycząca oceny stanu sanitarno – higienicznego pionu żywienia, dokumentacji dot. GHP/GMP oraz systemu HACCP, przeprowadzona w dniu 22.01.2014 r. z upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
– kontrolujące : Maria Kamińska, Marta Andrzejewska

Protokół z dnia 28 stycznia 2014 r. – 4/NHŻ/2014

2.     Kontrola wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej za 2013 i 2014 r.
przeprowadzona w dniach 11.04 – 05.05.2014r. z upoważnienia nr 14/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 01.04.2014 w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej
- kontrolujący : Jerzy Dercz

Protokół z dnia 05.05.2014

3.     Kontrola dotycząca zweryfikowania prawidłowości realizacji postanowień Umowy na zorganizowanie stażu zawodowego przeprowadzona w dniu 02.07.2014
z upoważnienia nr 134/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
-  kontrolująca : Ewa Matuszewska

Protokół z dnia 03.07.2014r. – 117/2014

4.     Kontrola realizacji wymogów bhp i warunków pracy przeprowadzona 13.11.2014 r.
z upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
- kontrolująca : Aleksandra Cegłowska

- Protokół z dnia 19.11.2014 -  66/NHP/14metryczka


Wytworzył: Iwona Olszewska (26 lutego 2014)
Opublikował: Iwona Olszewska (26 lutego 2014, 13:40:12)

Ostatnia zmiana: Iwona Olszewska (26 stycznia 2015, 13:32:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2740