Szpital Tucholski Spółka z o.o.
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540230145-N-2019 z dnia 28-10-2019 r.
Tuchola:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613173-N-2019
Data: 22.10.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Tucholski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 92965579000000, ul. ul. Nowodworskiego  14-18, 89-500  Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3360503, 3360508, e-mail zamowienia@szpitaltuchola.pl, faks 52 3360508.
Adres strony internetowej (url): www.bippowiat.tuchola.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 30.10.2019 godz. 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 05.11.2019 godz. 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych