Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2017
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 marca 2017  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę sprzętu jednorazowego użytku" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2017r. pod numerem 29244-2017

ogłoszenie o zamówieniu (66kB) html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (57kB) word
projekt umowy (71kB) word

opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowo-cenowy (222kB) excel

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6kB) html

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w załączniku nr 7 projekcie umowy było:

 Umowa dostawy nr ………………………
 
zawarta w dniu …………………. pomiędzy:
„Szpitalem Tucholskim” Spółką z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr   0000033036
posiadającą NIP 561-14-55-873
reprezentowana przez:
Prezesa Zarządu – lek. med. Jarosława Katulskiego
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”.

jest : 
 Umowa dostawy nr ……………………… 
  
zawarta w dniu …………………. pomiędzy: 
„Szpitalem Tucholskim” Spółką z o.o. 
ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr   0000033036 
posiadającą NIP 561-14-55-873 
reprezentowana przez: 
Prezesa Zarządu – lek. med. Jarosława Katulskiego 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”. (który również działa w imieniu własnym i w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Chełmży). 


modyfikacji ulega również paragraf 1 projektu umowy ust. 5
było: 

Asortyment określony w załączniku nr 2 Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu sukcesywnie partiami, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty zamówienia.


jest: 
Asortyment określony w załączniku nr 2 Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu sukcesywnie partiami, po uprzednim złożeniu zamówienia drogą e-mail lub faksem. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty zamówienia.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14kB) html


Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w Rozdziale 15 jest:
15.2 termin składania ofert 02.03.2017 godz. 09:00

w Rozdziale 15 powinno być:
15.2 termin składania ofert 06.03.2017 godz. 09:00

Modyfikacji ulega projekt umowy  
Zamawiający dokonuje doprecyzowania projektu umowy w par. 9 ust. 3 w następujący sposób:

Było:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w par. 4 ust.1 

Jest:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wartości pozostałej do realizacji części umowy.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11kB) html

Odpowiedź na pytania 

odpowiedź na pytania (89kB) word

informacja z otwarcia ofert 

informacja z otwarcia ofert (67kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (85kB) word

Opublikował: Renata Remus (21 lutego 2017, 14:15:38)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (30 marca 2017, 10:11:47)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1296

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij