zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/4/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę środków dezynfekcyjnych" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 18.06.2019 pod numerem 562590-N-2019
ogłoszenie o zamówieniu (120kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (54kB) word

Załączniki do SIWZ 
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy (114kB) excel  


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20kB) html

odpowiedź na pytania 
Odpowiedź na pytania (16kB) word


Informacje z otwarcia ofert 

informacje z otwarcia ofert (222kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (384kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (18 czerwca 2019, 13:52:12)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (15 lipca 2019, 10:07:53)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433