zamówienie na:

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na "zakup i dostawę materiałów opatrunkowych" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 17.12.2019r. pod numerem 636838-N-2019
ogłoszenie o zamówieniu (114kB) html

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (55kB) word

Załączniki do SIWZ  
załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy (120kB) plik
załączniki nr 2,3,4,5 do SIWZ (27kB) word
załącznik nr 6 projekt umowy (107kB) word

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
w rozdziale 15 SIWZ jest:
termin składania ofert 03.01.2020 r. godz. 09:00 

w rozdziale 15 SIWZ powinno być:
termin składania ofert 09.01.2020 r. godz. 09:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20kB) html

Odpowiedzi na pytania 
odpowiedź na pytania (47kB) zip

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (45kB) word

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (48kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (17 grudnia 2019, 11:48:16)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (27 stycznia 2020, 12:41:02)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 591