zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania 
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części nr 1, 2, 3 i 6 zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 4 i 5 zamówienia
Informacja (3026kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (904kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” (ZP. 272.1.7.2020) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 grudnia 2020 r. pod numerem 770902-N-2020
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (8944kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (560kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (48kB) word  
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (56kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (53kB) word  
Załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Meble dla Ośrodka Środowiskowej Opieki” (306kB) pdf cz.1 (48kB) word
Załącznik nr 4.2 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 2 pn. „Drobne AGD” (463kB) pdf cz.2 (128kB) word
Załącznik nr 4.3 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 3 pn. „Meble” (479kB) pdf cz.3 (138kB) word
Załącznik nr 4.4 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 4 pn. „Rolety” (269kB) pdf cz.4 (71kB) word
Załącznik nr 4.5 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 5 pn. „Komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne” (305kB) pdf cz.5 (79kB) word
Załącznik nr 4.6 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 6 pn. „Tekstylia” (337kB) pdf cz.6 (94kB) word
Załącznik nr 5.1 Projekt umowy dotyczący Części nr 1 pn. „Meble dla Ośrodka Środowiskowej Opieki”, Części nr 3 pn. „Meble” (191kB) pdf
Załącznik nr 5.2 Projekt umowy dotyczący Części nr 2 pn. „Drobne AGD”, Części nr 4 pn. „Rolety”, Części nr 5 pn. „Komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne”, Części nr 6 pn. „Tekstylia” (192kB) pdf
 
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (23 grudnia 2020, 12:41:29)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (26 stycznia 2021, 15:45:24)
Zmieniono: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 462