zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 20/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 2,3,4,5 i 6 zamówienia Informacja o nieudzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1 zamówienia 
Informacja o nieudzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 1 zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy Części nr 2, 3, 4, 5 i 6 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (669kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o złożonych ofertach (407kB) pdf

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (397kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Przeprowadzenie kursów i szkoleń  w ramach projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” z dnia 28 grudnia 2020 r.
treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (407kB) pdf

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (74kB) word
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (350kB) pdf
Załącznik nr 3.1 Projekt umowy dotyczący Części nr 1 „Kurs Barman/Barista” (273kB) pdf
Załącznik nr 3.2 Projekt umowy dotyczący Części nr 2 „Kurs florysta” (275kB) pdf
Załącznik nr 3.3 Projekt umowy dotyczący Części nr 3 „Kurs obsługi kas fiskalnych” (275kB) pdf
Załącznik nr 3.4 Projekt umowy dotyczący Części nr 4 „Kurs groomingu - strzyżenie i trymowanie psów” (296kB) pdf
Załącznik nr 3.5 Projekt umowy dotyczący Części nr 5 „Kurs małej poligrafii” (298kB) pdf
Załącznik nr 3.6 Projekt umowy dotyczący Część nr 6 „Kurs podstaw projektowania mechanicznego 3D Autodesk” (274kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (28 grudnia 2020, 12:37:13)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (8 lutego 2021, 15:06:31)
Zmieniono: Informacja o nieudzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309