zamówienie na:

„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania  
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 5  i 6 zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 7 zamówienia
Informacja (4006kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (1601kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.01.2021 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.01.2021 r. r. (334kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540400013-N-2021 (66kB) pdf
Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2021 r. do godz. 09:00

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.01.2021 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.01.2021 r. r. (3144kB) pdf
Załącznik nr 4.4 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 4 pn. Sprzęt rehabilitacyjny w nowym brzmieniu
Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 4 pn. „Sprzęt rehabilitacyjny” (511kB) pdf cz.4 (129kB) word

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.01.2021 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.01.2021 r. (547kB) pdf
Załącznik (1151kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” (ZP.272.1.8.2020) zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2020 r. pod numerem 776209-N-2020
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (9699kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (661kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (49kB) word
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (57kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (54kB) word
Załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do Sali konferencyjnej” (421kB) pdf cz.1 (101kB) word
Załącznik nr 4.2 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 2 pn. „Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do pomieszczenia dla stowarzyszenia” (582kB) pdf cz.2 (156kB) word
Załącznik nr 4.3 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 3 pn. „Meble biurowe na wymiar” (493kB) pdf cz.3 (135kB) word
Załącznik nr 4.4 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 4 pn. „Sprzęt rehabilitacyjny” (511kB) pdf cz.4 (130kB) word
Załącznik nr 4.5 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 5 pn. „Wyposażenie sali terapii” (546kB) pdf cz.5 (151kB) word
Załącznik nr 4.6 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 6 pn. „Urządzenia medyczne, sprzęt BHP” (428kB) pdf cz.6 (192kB) word
Załącznik nr 4.7 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 7 pn. „Sprzęt do fizjoterapii” (503kB) pdf cz.7 (204kB) word
Załącznik nr 5.1 Projekt umowy (176kB) pdf   dotyczy Części nr 1 pn. „Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do Sali konferencyjnej”, Części nr 2 pn. „Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do pomieszczenia dla stowarzyszenia”,  Części nr 3 pn. „Meble biurowe na wymiar”,  Części nr 4 pn. „Sprzęt rehabilitacyjny”
Załącznik nr 5.2 Projekt umowy (191kB) pdf dotyczy Części nr 5 pn. „Wyposażenie sali terapii”, Części  nr 7 pn. „Sprzęt do fizjoterapii”
Załącznik nr 5.3 Projekt umowy (192kB) pdf dotyczy Części nr 6 pn. „Urządzenia medyczne, sprzęt BHP”
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (31 grudnia 2020, 11:44:14)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (5 lutego 2021, 14:42:16)
Zmieniono: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz informacja unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769