zamówienie na:

remont mostu w miejscowości Raciąski Młyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1004C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2006
wynik postępowania: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
ogłoszenie o zamówieniu.remont mostu w Raciąskim Młynie.ZDP.2006.DOC (374kB) word

SIWZ__remont mostu w Raciąskim Młynie.2006.ZDP.doc (160kB) word

Most - raciąski młyn - kosztorys.pdf (1147kB) pdf

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (7 sierpnia 2006, 19:34:54)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (28 września 2006, 12:06:40)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250