zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.200.000,00 zł. w okresie 3 lat kalendarzowych, tj. od listopada 2011r. do października 2014r.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/ 7/2011
wartość: o wartości szacunkowej ponizej kwot okr. na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 26 września 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie  

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (11kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.200.000,00 zł. w okresie 3 lat kalendarzowych, tj. od listopada 2011r. do października 2014r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2011 r. pod numerem 285194-2011

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (123kB) word

Załaczniki do SIWZ

załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego (32kB) word
załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu (23kB) word
załacznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (24kB) word
załącznik nr 4 Projekt umowy o kredyt odnawialny (96kB) word
załacznik nr 5 Projekt umowy o prowadzenie rachunków rozliczeniowych (93kB) word

Sprostowanie

Sprostowanie (20kB) word

unieważnienie

unieważnienie (22kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (13 września 2011, 09:42:18)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (26 września 2011, 11:19:49)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1934