zamówienie na:

„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (637kB) pdf


Uwaga!

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1828kB) pdf
Załącznik Nr 6 Specyfikacja Techniczna w nowym brzmieniu:
Załącznik Nr 6 Specyfikacja Techniczna (102kB) word


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację dostawy pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 czerwca 2012 r. pod numerem 185490-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 4 czerwca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (597kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (408kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (42kB) word
Załącznik Nr 2 Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 (26kB) word
Załącznik Nr 3 Oświadczenia na podstawie art. 24 (34kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (26kB) word
Załącznik Nr 5 Projekt umowy (86kB) word
Załącznik Nr 6 Specyfikacja Techniczna (101kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (4 czerwca 2012, 09:48:33)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (15 czerwca 2012, 11:19:08)
Zmieniono: przeniesienie do folderu rozstrzygnięte

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1453