zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/8/2012
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 9 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
 

                                 Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (274kB) pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę leków " przekazano Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.06.2012 roku

Ogloszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.07.2012 w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 126-208730

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (223kB) word

 

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word
Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) (70kB) word
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (33kB) word
Załącznik Nr 4 Projekt umowy (86kB) word
Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych dostaw (33kB) word
Załącznik Nr 6 Wykaz osób do kontaktów (31kB) word
Załącznik Nr 7 Wykaz podwykonawców (33kB) word
Załącznik Nr 8 Formularze cenowe pakiety od nr 1 do nr 23 (załącznik nr 2 do umowy) (177kB) excel

odpowiedzi na pytania

odpowiedź na pytania (23kB) word
odpowiedź na pytania (24kB) word
odpowiedź na pytania (23kB) word

odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytanie (21kB) word

odpowiedzi na pytania

odpowiedź na pytania (28kB) word
odpowiedź na pytania (28kB) word
odpowiedź na pytania (21kB) word
odpowiedź na pytania (21kB) word
odpowiedź na pytania (43kB) word
odpowiedź na pytania (22kB) word
odpowiedź na pytania (28kB) word
odpowiedź na pytania (30kB) word
Wydzielone pakiety Pakiet 3A, Pakiet 3B, Pakiet 19A (29kB) excel
Wadium Pakiet 3A, Pakiet 3B, Pakiet 19A (20kB) word

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (148kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (4 lipca 2012, 11:07:34)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (17 sierpnia 2012, 10:20:29)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508