zamówienie na:

Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ II/9/2012
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 23 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                              Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (13kB) html

 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku" zostało opublikowane w Biutetynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2012 pod numerem 245880-2012

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (211kB) word

 

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu (24kB) word
Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy ) (77kB) word
Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia z postępowania (28kB) word
Załącznik nr 4 projekt umowy (76kB) word
Załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (33kB) word
Załącznik nr 6 wykaz osób do kontaktów (31kB) word
Załącznik nr 7 oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących pzredmiotu umowy (25kB) word
Załącznik nr 8 Formularze cenowe Pakiety od nr 1 do nr 29 (załącznik nr 2 do umowy) (292kB) word

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogloszenie o zmianie ogłoszenia (2kB) html

Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania (46kB) word
odpowiedzi na pytania (52kB) word
odpowiedzi na pytania (32kB) word
odpowiedzi na pytania (91kB) word
odpowiedzi na pytania (1208kB) word
odpowiedzi na pytania (35kB) word
odpowiedzi na pytania (42kB) word

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (158kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (11 lipca 2012, 12:13:04)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (3 sierpnia 2012, 13:10:52)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1555