zamówienie na:

Zakup materiałów i usług promocyjnych do projektu „Borowiackie Szlaki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.9.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyniku postępowania 
Zawiadomienie o wyniku postępowania zawiadomienie o wyniku postępowania (225kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i usług promocyjnych do projektu „Borowiackie Szlaki” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2012 r. pod numerem 246434-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 11 lipca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (720kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (426kB) word
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (309kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 (273kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (282kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (273kB) word
Załącznik Nr 5a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (264kB) word Część 1 pn.Tablice informacyjne i pamiątkowe
Załącznik Nr 5b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (264kB) word Część 2 pn. Ulotka informacyjna, roll-up, mapa terenu Borów Tucholskich
Załącznik Nr 5c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (280kB) word Część 3 pn. Gadżety promocyjne
Załącznik Nr 6a Projekt umowy (309kB) word Część 1 pn.Tablice informacyjne i pamiątkowe
Załącznik Nr 6b Projekt umowy (308kB) word Część 2 pn. Ulotka informacyjna, roll-up, mapa terenu Borów Tucholskich
Załącznik Nr 6c Projekt umowy (306kB) word Część 3 pn. Gadżety promocyjne
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (11 lipca 2012, 14:31:46)

Ostatnia zmiana: Anna Nitka (25 lipca 2012, 15:31:54)
Zmieniono: zawiadomienie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1315