zamówienie na:

Wykonanie profesjonalnej witryny internetowej wspomagającej kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie oraz migracja danych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP272.1.10.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (733kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (64kB) pdf aktualne -poprawione
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (62kB) pdf aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 lipca 2012 r. pod numerem 255892-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17 lipca 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (587kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (478kB) word
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (344kB) word
Załącznik Nr 2 Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 (326kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (334kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (325kB) word
Załącznik Nr 5 Projekt umowy (369kB) word
Załącznik Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (635kB) word
Załącznik Nr 7 Wykaz usług (328kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Nitka (17 lipca 2012, 14:37:43)

Ostatnia zmiana: Anna Nitka (14 sierpnia 2012, 13:37:31)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1717