zamówienie na:

Materiały promocyjne do projektu „Borowiackie szlaki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.11.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (828kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Materiały promocyjne do projektu „Borowiackie szlaki” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 sierpnia 2012 r. pod numerem 295246-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 10 sierpnia 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (686kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (424kB) word
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (302kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 (273kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (284kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (273kB) word
Załącznik Nr 5a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 pn. Ulotka informacyjna, roll-up, mapa terenu Borów Tucholskich (264kB) word
Załącznik Nr 5b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 2 pn. Gadżety promocyjne (286kB) word
Załącznik Nr 6a Projekt umowy - Część 1 pn. Ulotka informacyjna, roll-up, mapa terenu Borów Tucholskich (308kB) word
Załącznik Nr 6b Projekt umowy - Część 2 pn. Gadżety promocyjne (307kB) word
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (10 sierpnia 2012, 12:08:27)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (24 sierpnia 2012, 09:46:07)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204