zamówienie na:

Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza” oraz „Bory Tucholskie informator dla turysty-wędkarza”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.12.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (814kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza” oraz „Bory Tucholskie informator dla turysty-wędkarza”
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2012 r. pod numerem 305172-2012, wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 20 sierpnia 2012 r.
ogłoszenie o zamówieniu (799kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (525kB) word

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (382kB) word
Załącznik Nr 2 druk Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 (369kB) word
Załącznik Nr 3 druk Oświadczenia na podstawie art. 24 (380kB) word
Załącznik Nr 4 druk Informacja o podwykonawcach (369kB) word
Załącznik Nr 5a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1 pn. Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza'. (382kB) word
Załącznik Nr 5b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 2 pn. Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-wędkarza” (385kB) word
Załącznik Nr 6a Projekt umowy – Część 1 pn. Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza' (408kB) word
Załącznik Nr 6b Projekt umowy – Część 2 pn. Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty-wędkarza” (409kB) word
Załącznik Nr 7 Wykaz wykonanych usług (371kB) word
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (20 sierpnia 2012, 10:02:36)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (30 sierpnia 2012, 10:10:16)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1263