zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/ 10.2012
wartość: o wartości szacunkowej powyżej kwot okr. na podst. art 11 ust.8
termin składania ofert: 8 października 2012  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze ofety najkorzystniejszej  
                               Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zamówieniu (225kB) plik

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup i dostawę leków" przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 01.09.2012 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 168-278665

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (221kB) word

 

Załaczniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (24kB) word
załącznik nr 2 formularz ofertowy (41kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (40kB) word
załącznik nr 4 projekt umowy (86kB) word
załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (33kB) word
załącznik nr 6 wykaz osób do kontaktów (31kB) word
załącznik nr 7 wykaz podwykonawców (33kB) word
załącznik nr 8 formularze cenowe (pakiety nr1, nr2, nr3 i 4 (27kB) plik

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (49kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (3 września 2012, 09:57:52)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (9 października 2012, 11:52:04)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1142