zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZXII/12/2012
wartość: poniżej kwot okr. na podstawie art 11 ust 8
termin składania ofert: 30 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                                     Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zamówieniu (15kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę materiałów opatrunkowych" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2012 pod numerem 459946.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (231kB) word

Załaczniki do SIWZ

załacznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (23kB) word
załącznik nr 2 formularz ofertowy (53kB) word
załącznik nr 3 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (40kB) word
załącznik nr 4 projekt umowy (79kB) word
załącznik nr 5 wykaz wykonanych dostaw (34kB) word
załącznik nr 6 wykaz osób do kontaktów (31kB) word
załącznik nr 7 oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (24kB) word
załącznik nr 8 pakiet nr 1 (86kB) word
załącznik nr 9 pakiet nr 2 (35kB) word
załącznik nr 10 pakiet nr 3 (44kB) word
załącznik nr 11 pakiet nr 4 (59kB) word
załącznik nr 12 pakiet nr 5 (43kB) word
załacznik nr 13 pakiet nr 6 (43kB) word
załącznik nr 14 pakiet nr 7 (27kB) word
załącznik nr 15 pakiet nr 8 (47kB) word
załącznik nr 16 pakiet nr 9 (34kB) word
załącznik nr 17 pakiet nr 10 (31kB) word
załacznik nr 18 pakiet nr 11 (65kB) word

Odpowiedzi na pytania

odpowiedź na pytania (27kB) word
odpowiedzi na pytania (26kB) word
odpowiedzi na pytania (23kB) word
odpowiedzi na pytania (30kB) word
odpowiedź na pytania (59kB) word
odpowiedź na pytania (39kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1kB) html

Uwaga !

Wyjasnienie do pakietu nr 11 poz. 6.7.8

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające odpowiednią wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk w opakowaniu.

 

Uwaga !!!

W pakiecie nr 11 w poz. 15 jest błąd pisarski.
Pytanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tunelu z włókniny w rozm. 150 x 10cm ?
Prawidłowa odpowiedź : Tak Zamawiający wyraża zgodę

W pakiecie nr 11 w poz. 21 jest błąd pisarski
Pytanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski wyściełającej  o szerokosci 6 cm ? Czy podane ilości dotyczą opakowań (np. a 12 szt.) czy też sztuk oferowanego asortymentu ?

Prawidłowa odpowiedź : Tak / opakowań

 

Wyaśnienie

W pakiecie nr 6 w pozycji 5 należy wycenić  1200 szt. podkładów  40 x 60 cm

W pakiecie nr 4 w pozycjach 1 -15  Zamawiający oczekuje wyceny za 1 op. zawierające odpowiednią  wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk w opakowaniu. Ilość opakowań okresla formularz cenowy.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (62kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (20 listopada 2012, 10:51:27)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (10 grudnia 2012, 10:49:38)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1399