zamówienie na:

Dostawę oleju napędowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-4-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 20 marca 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

     WYNIK_ZDP272_ZPU_4_2013 (106kB) pdf    

 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-4-2013 do dnia 18.04.2013 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI

ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
 
Tuchola: Dostawa oleju napędowego

Numer ogłoszenia: 37487 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGLOSZENIE_BZP_ZDP272_ZPU_4_2013 (77kB) pdf  

Pytania i odpowiedzi:

ODP_ZDP272_ZPU_4_2013 (221kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ_ZDP272_ZPU_4_2013 (759kB) word      

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_ZDP272_ZPU_4_2013_Z1 (87kB) word         

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_4_2013_Z2 (74kB) word      

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_4_2013_Z3 (87kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_4_2013_Z4_ZM1 (654kB) word

 

OGŁOSZENIE:

Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 12.03.2013 r. pod nr 37487 - 2013  

Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 12.03.2013 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 12.03.2013 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (12 marca 2013, 13:21:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (21 marca 2013, 10:54:56)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2634