zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZXII/2/2013
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 marca 2013  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                                           Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (14kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę środków dezynfekcyjnych" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2013r.  pod numerem 102114 - 2013

 

                   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (239kB) word

Załączniki do SIWZ

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego (44kB) word
załącznik nr 2 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (25kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (42kB) word
załącznik nr 4 oświadczenie (dotyczy osób fizycznych) (22kB) word
załącznik nr 5 informacja o podwykonawcach (33kB) word
załącznik nr 6 projekt umowy (73kB) word
załącznik nr 7 pakiety od nr 1 do nr 9 (91kB) excel
załacznik nr 8 wykaz wykonanych dostaw (34kB) word

odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytanie (21kB) word

odpowiedź na pytania

odpowiedź na pytania (30kB) word
odpowiedź na pytanie (22kB) word

wydzielenie pakietu nr 2 (34kB) excel


ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (64kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (14 marca 2013, 10:46:14)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (9 kwietnia 2013, 14:38:26)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2455