zamówienie na:

Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze w prawym skrzydle starego budynku Szpitala Tucholskiego z przeznaczeniem na Oddział Dziecięcy

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZXII/ 3 /2013
wartość: ponizej kwot określonych na podst. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 29 marca 2013  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
                                   Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zamówieniu (19kB) html

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze w prawym skrzydle starego budynku Szpitala Tucholskiego z przeznaczeniem na Oddział Dziecięcy" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2013 pod numerem 104800 - 2013

 

                   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (213kB) word

 

załączniki do SIWZ

Wyciąg z Projektu budowlanego i Projektów Branżowych część I (4428kB) pdf
Wyciąg z projektu Budowlanego i Projektów Branżowych cześć II (4751kB) pdf
Wyciąg z Projektu Budowlanego i Projektów Branżowych część III (445kB) pdf
Specyfikacje Techniczne Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (1909kB) pdf
załącznik nr 4 Formularz ofertowy (32kB) word
załącznik nr 5 Wykaz zrealizownych robót budowlanych (29kB) word
załącznik nr 6 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (29kB) word
załącznik nr 7 Projekt umowy (191kB) word
załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy (25kB) word
załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy II (22kB) word
załącznik nr 10 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (42kB) word
załącznik nr 11 Wykaz podwykonawów (33kB) word

Zapis SIWZ

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 3,5 miesiąca (105 dni ) od dnia podpisania umowy

Odpowiedź na pytanie

odpowiedź na pytanie (21kB) word
przedmiary uzupełnione (36kB) pdf

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (36kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (15 marca 2013, 12:42:32)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (5 kwietnia 2013, 14:23:10)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4211