zamówienie na:

1. Przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny - Zdroje - Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 i odcinek 2+000 do 3+990; 2. Przebudowę odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-7-2013
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 15 maja 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 




OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

      WYNIK_ZDP272_ZPU_7_2013 (124kB) pdf    

 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa nr ZDP273-ZPU-7-2013 do dnia 31.05.2013 roku.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T. Jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI


ogłasza przetarg nieograniczony


o wartości zamówienia pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi określonymi
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 

Tuchola: 1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny - Zdroje - Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 i odcinek 2+000 do 3+990; 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370

Numer ogłoszenia: 163604 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


INFORMACJE:

- należy przyjąć dla drogi 1027C i 1031C kategorię ruchu KR3.

- Zamawiający wskaże zainteresowym Wykonawcom dokładne miejsca realizacji robót (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

 

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGLOSZENIE_BZP_ZDP272_ZPU_7_2013 (92kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

OGLOSZENIE_BZP_ZDP272_ZPU_7_2013 (92kB) pdf

Pytania i odpowiedzi:

ODP_ZDP272_ZPU_7_2013 (228kB) pdf

UWAGA ZMIANA! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZM1_SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013 (780kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z1 (92kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - I oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z2 (74kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - II oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z3 (72kB) word

Załącznik nr 4 do SIWZ - III oświadczenie:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z4 (87kB) word

UWAGA ZMIANA! Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy:

ZM1_SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z5 (699kB) word

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy cesji:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z6 (79kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z7 (35kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy:

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z8a (170kB) pdf

SIWZ_ZDP272_ZPU_7_2013_Z8b (163kB) pdf

UWAGA ZMIANA! Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna:

D1_ZDP272_ZPU_7_2013 (185kB) pdf   D2_ZDP272_ZPU_7_2013 (167kB) pdf

D3_ZDP272_ZPU_7_2013 (1642kB) pdf D4_ZDP272_ZPU_7_2013 (117kB) pdf

D5_ZDP272_ZPU_7_2013 (126kB) pdf D6_ZDP272_ZPU_7_2013 (149kB) pdf

Mapka poglądowa:

MAPKA_1027C_1031C (729kB) jpg


 
OGŁOSZENIE:

Umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 24.04.2013 r. pod nr 163604 - 2013

Umieszczono w BIP Powiatu Tucholskiego (strona internetowa) dnia: 24.04.2013 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dnia: 24.04.2013 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (24 kwietnia 2013, 14:49:24)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (16 maja 2013, 12:18:04)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1816